Har avdekket mangler på smartklokker for barn

Nå pågår det en kontroll av smartklokker for barn. Kontrollen som blant annet skal ta for seg stråling, skal sikre at klokkene er helt trygge å bruke.

Smartklokker til test

Rundt tjue smartklokker for barn er plukket ut til kontroll.

Foto: Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i Lillesand er i gang med å kontrollere smartklokker for barn. Siden klokkene er utstyrt med GPS, må de oppfylle kravene som stilles til produkter som inneholder radioutstyr.

– Det er mange nye aktører på markedet, og vi mistenker at noen av dem ikke kjenner regelverket for salg av slike produkter godt nok, sier senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Paul-Erling Lia.

Pålagt å teste stråling

Produsenter av produkter som inneholder radioutstyr, er pålagt å utføre en rekke tester. Disse skal sikre at produktet holder seg på riktig frekvens og ikke forstyrrer annet elektronisk utstyr, samt at strålingsverdien ikke er for høy.

– I og med at dette er utstyr som barn skal ha på kroppen, er det spesielt interessant å se på strålingen, sier Lia.

Paul-Erling Lia

Senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Paul-Erling Lia.

Foto: Nkom

Tjue smartklokker fra ulike produsenter er kalt inn til kontrollen som går ut på å sjekke om klokkene har vært gjennom pålagte tester, samt at de er testet etter standarder som gjelder for det europeiske markedet. Dette vil samsvarserklæringen, som skal følge med produktet, gi svar på.

– Mange avvik

Smartklokkene som er utvalgt til kontroll, er av merker som til nå har vært ukjent for Lia. De aller fleste av dem er produsert i Kina, men selges i Norge. Noen av dem selges i norske nettbutikker, andre i kjente kjeder som Elkjøp, Expert og XXL.

Kontrollen som nettopp har startet, har allerede avdekket mangler.

– Vi har sett en del avvik. Mange mangler CE-merket og typebetegnelse, som produktene skal ha. Det er også noen samsvarserklæringer som ikke erklærer samsvar med tilstrekkelige standarder, sier han.

Slike ting er imidlertid ikke noe nytt for Lia.

– På produkter som inneholder radioutstyr, er det generelt mye avvik, sier han.

Barn med Smartklokker

Salget av smartklokker for barn har skutt i været det siste året. Salget av slik elektronikk steg med 33 prosent i fjor.

Foto: Fobrukerrådet

Fagdirektør i Statens strålevern, Tone-Mette Sjømoen, sier at det oppvarming av vev som er den kjente effekten av denne typen stråling, men at strålevernet så langt ikke sitter på noe informasjon som tilsier at smartklokker overskrider grenseverdien for stråling. De vil imidlertid følge med på informasjonen som kommer ut av Nkoms kontroll.

– Se etter CE-merket

Skal man kjøpe smartklokke, anbefaler Lia å se etter CE-merket. Har produktet dette merket, skal det oppfylle kravene.

CE-merket skal fremgå på pakningen. Det skal være godt synlig og minst fem millimeter høyt. Selve produktet skal også ha dette merket.

CE-merket

CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK