Har arrestert 46 ungdommar

Sidan nyttår har politiet aksjonert mot eit kriminelt ungdomsmiljø i Froland. Dette har så langt resultert i 46 arrestasjonar.

Jan Sverre Krogstad

Jan Sverre Krogstad informerte fleire ordførarar om situasjonen fredag.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det dreiar seg om narkotika, ruskøyring, tjuveri og heleri. Det er utvilsamt eit høgt tal, seier politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad til NRK.

Fredag orienterte Krogstad ordførarane i austre delar av Aust-Agder om det han kallar voldsom oppblomstring i kriminelle ungdomsmiljø.

– Likgyldige til lover og reglar

– Ungdommane er kritiske til eigen oppførsel. Dei har dårlege haldningar i forhold til mellom anna ruskøyring. Dei er likgyldige til lover og reglar, seier Krogstad.

Politistasjonssjefen påpeikar at politiet vil ligge tett på ungdommane i tida framover.

– Vi satsar på ein massiv kontroll. Vi kontrollerer dei kjende personane som er ein del av miljøet. Dette skal vi komme til livs, seier han.

Ordførar Sigmund Pedersen i Froland er overraska over at så mange er arresterte sidan årsskiftet.

Overraska ordførar

Sigmund Pedersen

Ordførar Sigmund Pedersen er overraska over at så mange ungdommar er arrestert av politiet.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det er forferdeleg høge tal. Eg var ikkje klar over at det var så ille, seier han.

– Politiet har ikkje vore til stades hos oss på skikkeleg vis den siste tida, og då får dei lov til å blomstre opp, seier Pedersen.

– Er det politiet som har skulda?

– Ja, det vil eg seie i stor utstrekning. Dei har ikkje hatt nok fokus på Froland, seier han.

No er han glad for at politiet tek ungdomsmiljøet på alvor.

– No har dei heldigvis sett eit trykk på det. Det er eg veldig glad for, for det er verkeleg naudsynt no, seier Pedersen.