Hopp til innhold

Håper USA-tips kan bedre integreringen

I Minneapolis i USA har de funnet løsninger på å integrere somaliere. Nå skal noen utvalgte norske kommuner forsøke å gjøre det samme.

Delegatene

23 kommuner sendte sine representanter for å lære om, og dele erfaringer om integrering i USA.

Foto: PRIVAT

– Organisasjoner, kirken og private engasjerer seg for somalierne, sier Morten Hauger. Han er rektor ved Kongsgård skolesenter hvor mange fremmedspråklige får norskopplæring når de kommer til Kristiansand.

Representanter fra Fredrikstad, Skien og Kristiansand har vært på studietur til Minneapolis i USA for å lære hvordan de skal integrere somaliere.

Statsministeren Erna Solberg har selv valgt ut de tre byene som får et særskilt ansvar for å jobbe med integrering. I tillegg er 20 andre norske involvert i prosjektet.

Amerikanerne ser løsninger

– Somaliere i USA har satt seg inn i Grunnloven, og ønsker å bidra, sier Johanne Benitez Nilsen, kriminalforebyggende koordinator i Kristiansand.

studietur

Morten Hauger og Johanne Benitez Nilsen har vært på studietur til Minneapolis, sammen med Ap- politiker Abdullahi Mohamed Alason

Foto: Thomas Sommerseth

En stor del av alle somaliere i USA har bosatt seg i Minneapolis.

Morten Hauger, rektor ved Kongsgård skolesenter i Kristiansand har spesielt bitt seg merke i at myndighetene stimulerer frivillige organisasjoner og kirken i deres arbeid.

– Så en kristen organisasjon har integrerte muslimer?

– Ja, og spesielt i de første 90 dagene fra de kommer til landet, da er målet å få dem i jobb, sier han.

– Nordmenn må bli mer åpne for å se mennesket, ikke hudfarge og religion.

Frøydis Straume, koordinator for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Skien.

Ekstremisme på lokalt plan

I Fredrikstad fikk Lislebyveien navnet «Terrorgata» etter at sju unge menn reiste til Syria for å kjempe med terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS).

– Vi måtte ta grep, sier Siri Martinsen, leder av oppvekstutvalget i Fredrikstad.

I 2014 besøkte USAs justisminister Eric H. Holder jr. justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. De to landene skal dele informasjon om fremmedkrigere i Irak og Syria.

Moskee

I Minneapolis har myndighetene bedt moskeene engasjere seg i å integrere somalierne, med stor suksess.

Foto: PRIVAT

Les også:

I Skien har de store utfordringer med ekstremisme. Den norsk-chilenske islamisten Bastian Alexis Vasquez er en av få nordmenn som har blitt frontet i en propagandavideo.

– Vi har problemer med å få ungdommene til å fullføre skolen, og med å få folk fra andre land i jobb, sier Frøydis Straume koordinator for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Skien.

Les også:

Norsk-somaliere?

Morten Hauger i Kristiansand legger vekt på at det nok er enklere å integrere somaliere i USA, fordi de har et annet jobbmarked.

– Norge er spesialisert, vi har ingen jobber der du kan kjøre frem en bil eller åpne en dør. Det finnes for få jobber som ufaglærte kan søke på, sier han.

– Klarer vi å skape norsksomaliere, eller forblir de somaliere som bor i Norge?

– Jeg tror vi har det allerede, og flere får vi ved å vise at norsk identitet handler om identitet, ikke utseende eller religion, sier Straume i Skien.

– Her i Norge er du fremdeles pakistaner selv i tredje generasjon. Det vil jeg gjerne se nærmere på hvordan vi kan endre, sier Morten Hauger i Kristiansand.

– Måten Fremskrittspartiet snakker om integrering på, er problematisk for utviklingen.

Siri Martinsen, leder av oppvekstutvalget i Fredrikstad