Håper på oppstart

Ledelsen ved Cocoon ressurssenter fortviler over at de ikke får starte opp drifta.

Cocoon ressurssenter

Cocoon ressurssenter står i dag tomt. 17 ansatte er permittert ved senteret som mangler avtale med det offentlige.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Det er et stort behov for institusjonsplasser for mindreårige asylsøkere i Norge.

I Farsund står Cocoon ressurssenter tomt, fordi de ennå ikke har fått avtale med det offentlige om å ta imot barn og unge med multikulturell bakgrunn.

NETT-TV: UBRUKT INSTITUSJON

Nå håper ledelsen at det store behovet for barnevernsplasser skal føre til at senteret kan komme i gang.

Ber om ny vurdering

Senterledelsen har nå bedt Barne- ungdoms- og familiedirektoratet om en ny vurdering for å bli godkjent, sier daglig leder Anne Bente Aunevik.

- Jeg blir frustrert over at vi ikke er igang, når myndighetene vet at vi har spisset et tilbud for å hjelpe akkurat disse barna. Vi har ansatte som har spisset kompetanse på dette, og som brenner etter å komme igang, men likevel sitter vi her med permitterte arbeidere og tomme lokaler, sier Aunevik.

I dag hadde ledelsen møte med sine 17 ansatte, som alle er permitterte, for å informere dem om situasjonen nå. Katrine Gyberg er en av de permitterte ansatte, hun har stor tro på at senteret vil komme igang.

- Dette er et flott konsept og jeg hadde ikke sittet permittert her i dag om jeg ikke hadde hatt tro på opplegget. Vi har et tilbud som unger trenger og som ingen andre har, sier Gyberg.

Cocoon ressurssenter

Ledelsen og de ansatte ved Cocoon ressurssenter fortviler over at senteret ennå står tomt.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Venter på svar

- Vi venter nå på svar fra direktoratet etter at vi har tatt opp problemstillingen. Vi håper det ser hvilket godt tilbud vi har og hvilken mulighet dette er til å bruke institusjonen vår til å ivareta en del av det tilbudet som man prater om og som man sier man skal jobbe med, sier administrativ leder Harald Kjærre. 

Kjærre sier senterledelsen var sikker på at senteret ville komme igang, fordi alle signalene de har fått viser at behovet for et slikt tilbud er stort. 

- Vi ser positivt framover, for vi har utviklet senteret etter alle de beskrivelsene som myndighetene har lagt vekt på. Det føyer seg rett inn i Soria Moria-erklæringen, det går rett inn i regjeringens handlingsplan "Stopp menneskehandel" og rett inn i den siste handlingsplanen i forhold til tvangsgifte. Jeg tror de vil bruke oss når de ser dette, sier Kjærre.