NRK Meny
Normal

Håper på enighet om politi

Håper at politimesteren og lokalpolitikerne blir enige.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg vil redusere antall tjenestesteder fra 27 til 11.

Foto: Kjetså, Frans / Frans Kjetså/NRK

Justisdepartementet håper at politimesteren på Agder og lokalpolitikerne blir enige om antall tjenestesteder.

Statssekretær Terje Moland Pedersen

Statssekretær Terje Moland Pedersen håper på enighet med politikerne om polititjenesten på Agder.

Foto: Erik Johansen, Johansen, Erik

– En stor grad av enighet må ligge i bunn før en omorganisering kan skje, sier statssekretær Terje Moland Pedersen.

LES også:

Agderpolitiet har minst tillit

Krever flere stillinger i Politiet

Politimesteren Kirsten Lindeberg foreslår å redusere antall lensmannskontorer og politistasjoner på Agder fra 27 til 11. Politidirektoratet har nå saken til vurdering.

Ordførerne i Kvinesdal og Marnardal møtte den politiske ledelsen i Justisdepartementet i forrige uke. De tolket møte dit hen at politimesteren får omorganiseringan i retur, men så langt vil ikke statssekretær Moland Pedersen gå.

Omorganiseringen skal formelt avgjøres av Kongen i statsråd. Når det skjer er uvisst. Politimester Kirsten Lindeberg forholder seg nå til politidirektoratet i denne saken.