Håper lydlogg gir svar i drapssak

Telefoner og lydlogg til alarmsentralen er beslaglagt for å få svar på hvem som meldte ifra om drapet i Lyngdal søndag kveld.

Drap i Lyngdal

Politiet rykket ut og fant en person død. Gjerningsmannen ble pågrepet på stedet. Han erkjenner hendelsen.

Foto: Odd Rømteland/NRK

Etter en uklar melding om en person som skulle være skadd, rykket politiet bevæpnet ut til boligen i Lyngdal. Der ble en person funnet død.

Da politiet ankom var det kun siktede og avdøde som var til stede. Politiet mistenker ikke at flere er involvert.

Hvem som meldte fra til politiet om hendelsen er fortsatt uklart.

– Det er en del av etterforskningen. Vi har sikret telefonene til blant annet siktede, samt lydlogg fra AMK som mottok meldingen. Og så vil analysen av lydloggen forhåpentligvis vise hvem som har ringt og varslet, sier politiadvokat Hellek Rue.

Hellek Rue

Politiadvokat Hellek Rue før fengslingsmøtet.

Foto: Kristine Sterud

Det er gjort funn på, og beslaglagt flere gjenstander fra åstedet, men politiet vil ikke si noe om hva det er tatt beslag i, eller om det finnes noe drapsvåpen.

– Det er også tatt beslag i flere telefoner og kommunikasjonsmidler for å kartlegge siktedes bevegelser, sier Rue.

Siktede innrømmer at han er gjerningsmannen.

Undersøke tilregneligheten

Etter gårsdagens fengslingsmøte ble den 20-årige siktede videre avhørt.

– Hovedfokuset er siktedes bevegelser i tiden før, og fram til drapshandlingen og detaljer rundt det. Også hvem har var i kontakt med, og hva som har skjedd på åstedet.

Hans forsvarer ønsker en undersøkelse om siktedes tilregnelighet.

20-åringens identitet er også noe uklar. Politiet jobber fortsatt med å innhente og fullstendig bekrefte identiteten.

Sikta etter drap i Lyngdal

Forsvarer er Sveinung Søndervik Johnsen. Her sammen med siktede før fengslingsmøtet.

Foto: Odd Rømteland/NRK

– Den informasjonen vi går ut med er den foreløpige informasjonen vi har, basert informasjon vi har hentet og informasjonen siktede har oppgitt selv, sier Rue.

Politiet har villet ransake siktedes bolig.

– Han er bosatt på Sørlandet, men ikke i Lyngdal.

Etter det NRK erfarer har mannen vært bosatt i Kristiansand.

Så vidt politiet vet har siktede vært i Norge siden høsten 2014, og har midlertidig oppholdstillatelse.

Avdøde ikke identifisert

Politiet jobber fortsatt med å identifisere den avdøde. Det skal være en mann av utenlandsk opprinnelse.

– Først skal vi få en bekreftelse av avdødes identitet. Så skal vi se om det er noen pårørende som er mulige å varsle, sier Rue.

Boligen avdøde ble funnet i skal ha blitt leid ut til en asylsøker, som ifølge en nabo har bodd der de siste årene. Politiet kan ikke bekrefte om dette er avdøde.

Det er begjært obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten er ennå ikke fremlagt, så politiet kan ikke si noe om dødsårsaken.

En del vitner er avhørt. Politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med vitner som har observasjoner fra stedet eller av siktede i tiden før.

Drap i Lyngdal

Krimteknikere jobbet på åstedet mandag ettermiddag.

Foto: Odd Rømteland/NRK