Håper kutt hindrer eiendomsskatt

Politikerne i Vegårshei går fra 300 til 1 krone i møtegodtgjørelse for møter utenom arbeidstid.

Kjetil Torp

Nyvalgt ordfører Kjetil Torp (KrF) kvier seg for å innføre eiendomsskatt for å redde kommuneøkonomien. I første omgang kuttes det i alle budsjettposter og i utbetalingene til de folkevalgte.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

En svært stram kommuneøkonomi har fått politikerne til å vrenge lommene - nærmest bokstavlig talt.

– Det er så enkelt som at kommunen er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Vi har brukt opp reservene våre og er inne i en prosees hvor vi kutter på alle områder. Da synes flertallet i kommunsestyret at det er naturlig at politikerne tar sin del av dette ansvaret, sier ordfører i Vegårshei, Kjetil Torp (KrF).

Kutter også lønn

Fletallet, bestående av Høyre, Senterpartiet og KrF har bestemt at i 2012 går politikerne kraftig ned i møtegodtgjørelse.

Fra dagens nivå på 300 kroner til symbolske 1 krone per møte. I tillegg går ordfører og varaordfører samlet ned 100.000 kroner i lønn. Og det er nok, tror Torp.

– Ja, det tror jeg.

Eiendomsskatt - om nødvendig

Ståle Kongsvik

Rådmann Ståle Konsgsvik frykter kommuneøkonomien er så vanskelig at Vegårshei blir nødt til å vurdere eiendomsskatt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Ståle Kongsvik mener i sitt budsjettforslag for neste år at innføring av eiendomsskatt er nødvendig, for å unngå å kutte i skolebudsjettet og omsorgsbudsjettet i kommunen.

Selv om både KrF, Senterpartiet og Høyre prinsipielt er i mot eiendomsskatt i Vegårshei, ser ikke Torp bort fra at eiendomsskatt kan bli løsningen også i Vegårshei.

– Vi ønsker at kommunen som er i flott utvikling med optimisme og folketallsvekst og ungdommer som flytter tilbake, ikke skal stagnere.

– Hvis vi har valget mellom å stoppe den utviklingen og eventuelt innføre eiendomsskatt - så er det klart at vi må bite i det sure eplet og innføre en veldig upopulær skatt, som vel alle er i mot, sier ordføreren.