NRK Meny
Normal

Trenger flere i lokalpolitikken

Ordføreren i Marnardal vil få flere til å engasjere seg i lokalpolitikken. Derfor inviterer kommunen innbyggerne til et møte hvor politikerne skal fortelle hvordan det er å være lokalpolitiker.

Doris Tjelland Håland

Doris Tjelland Håland i Marnardal er fersk i lokalpolitikken og håper flere vil gjøre som henne.

Foto: Privat

– Vi ser at vi har en skjev sammensetning av kommunestyret. Vi har for få unge voksne, og det prøver vi å gjøre noe med, forteller ordfører Helge Sandåker i Marnardal.

Han tror det er flere grunner til at det er vanskelig å få folk til å engasjere seg.

Helge Sandåker

Ordfører Helge Sandåker i Marnardal vil ha flere unge voksne i lokalpolitikken og går aktivt til verks.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Vi har det generelt godt i Norge, og leverer gode tjenester i Marnardal. Derfor skal det også mer til for å skape et engasjement blant folk, sier Sandåker.

Nå tror ordføreren at det er på sin plass med ufarliggjøring av det å være lokalpolitiker.

Derfor vil han altså invitere til et møte der folk kan komme og høre mer om det å engasjere seg i politikken lokalt.

– Ressurskrevende arbeid

Dag Ingvar Jacobsen

Dag Ingvar Jacobsen ved UiA sier det ikke er uvanlig å slite med rekruttering til lokalpolitikken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dag Ingvar Jacobsen er instituttleder ved Universitetet i Agder, og sier det ikke er uvanlig å slite med å engasjere unge voksne i lokalpolitikken.

– Den viktigste årsaken er nok at de fleste opplever dette som ressurskrevende med mye lesing av dokumenter, i tillegg til møter på kveldstid, forteller Jacobsen.

Han mener rekruttering til lokalpolitikken har vært vanskelig i hele etterkrigstiden.

–Mange føler nok at de må forsake vel mye.

Håper tiltaket vil virke

Doris Tjelland Håland er fersk i kommunepolitikken i Marnardal og har sagt ja til en ny periode.

– Det er så interessant at det veier opp for veldig mye. Det tar tid, men du får så mye igjen.

Hun er positiv til ordførerens tiltak for å engasjere flere.

– Jeg håper dette vil virke og at folk kommer for å få mer informasjon.