Prisen på broa kom som et sjokk

Prisen på den nye bybroa i Flekkefjord kom som et kanonsjokk, ifølge fylkespolitiker Kåre Glomsaker. I morgen skal fylkespolitikerne ta stilling til om innbyggerne i Flekkefjord likevel får ny bro.

Bybroa i Flekkefjord

Bybroa er hovedåra gjennom sentrum av Flekkefjord og har en årsdøgnstrafikk på 9 000 biler.

Foto: Lars Eie / NRK

Da fylkespolitikerne i Vest-Agder gikk med på å bytte bybroa i Flekkefjord var taket på kostnadene omkring 35 millioner kroner.

Men nå viser det seg at broa, som er hovedåra gjennom sentrum av byen, blir nesten tre ganger dyrere en budsjettert, med en prislapp på 95 millioner kroner.

Jan Sigbjørnsen

Ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

Håper broa ikke blir for dyr

I morgen får fylkespolitikerne saken på bordet. Ordfører Jan Sigbjørnsen håper ikke den nye broa blir for dyr fylkespolitikerne.

– Jeg håper inderlig ikke den blir for dyr. Sånn som broa er nå, trenger vi absolutt noe nytt. Vi trenger noe sikrere for de myke trafikantene, sier Sigbjørnsen.

– Dette er hovedfartsåra gjennom Flekkefjord med en årsdøgnstrafikk på 9 000 biler. Og 90 prosent av skoleungdommen i Flekkefjord krysser denne broa til skolen, sier Sigbjørnsen.

Et kanonhopp

Kåre Glomsaker leder utvalget for samfunn i fylket. Han sier politikerne vil forsøke å få finansiert broa, men at de ikke hadde ventet den prisen.

– Det var et kanonsjokk. Det er et stort avvik i forhold til det vi har i budsjettet, der det står 35 millioner. Da blir dette et kanonhopp, sier Glomsaker.

25 millioner bare for omkjøring

Ordfører Jan Sigbjørnsen sier prisen på broa ikke har blitt sjekket godt nok på forhånd. Bare en midlertidig omkjøringsbro vil nemlig koste 25 millioner kroner.

– I det prosjektet som ligger nå, er det 25 millioner kroner bare for å få til en omkjøringsvei ved siden av den broa som er der i dag. Det er ti mil å kjøre rundt, så det må være en omkjøringsvei ved siden av broa som er der i dag, sier Sigbjørnsen.

Dyrere med ei vippebro

Utfordringene stopper ikke med en omkjøringsvei. Ei fast bro koster 95 millioner kroner, før momsen trekkes fra.

Men politikerne i bystyret i Flekkefjord har vedtatt at broa skal kunne åpnes. Det ser det ikke ut som om det vil bli penger til nå. Dermed må også politikerne i Flekkefjord behandle saken på nytt.

– Vi må ta stilling til om vi vil godta ei bro som ikke kan åpnes. Det sitter nok langt inne at fylkespolitikerne skal godta ei bro som kan åpnes, men enn så lenge er det et vedtak i bystyret som sier at den broa skal kunne åpnes, sier Sigbjørnsen.

Ei vippebro som kan åpnes blir langt dyrere enn fast bro. Flere politikere tror ikke det er aktuelt med ei vippebro nå.