Ungene synes det er moro med skjelett
Foto: Anne Wirsching