NRK Meny
Normal

Gruvebyen skal trekke flere turister

Knaben blir nå det store «lokomotivet» i reiselivssatsingen i Kvinesdal. Med gruvebyen skiller Knaben seg fra øvrige reisemål. Utfordringen blir å skaffe flere overnattingsplasser.

Knaben gruver

Knaben gruver har preget lokalsamfunnet, og kan utnyttes i reiselivssatsingen.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Innovasjon Kvinesdal starter nå et 3-årig prosjekt for å utvikle Knaben i forhold til turisme og reiselivssatsing.

Planen er å ansette en prosjektleder i 100 % stiling, og totalt budsjett for de 3 årene er på 3,6 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune er bedt om å bidra med én million, og Kvinesdal kommune blir en vesentlig bidragsyter.

Særegent gruvesamfunn

Det unike med Knaben er at det er et nedlagt gruvesamfunn. Naturen er vakker hele året, og leirskolen gir mange muligheter.

Ulempen er manglende overnattingsmuligheter og servering for folk som skal besøke steder for kortere tid. Museet trenger oppgradering. Og det etterlyses et tydelig vertsskap for dagsturister.

Hytter på Knaben

Knaben trenger både flere hytter og overnattingssteder for folk som besøker stedet for kortere tid.

Foto: Lars Eie / NRK

De som besøker Knaben i dag, er hovedsakelig leirskoleelever og hytteeiere fra Agder og Rogaland samt dagsturister fra regionen. Det er ingen fastboende på Knaben, men stedet har allikevel en butikk.

I en prosjektplan fra Innovasjon Kvinesdal fremholdes det at den virkelige trusselen for Knaben er at skitrekket og butikken skal bli nedlagt.

Ønsker flere overnattingsplasser

For å få fart på aktiviteten på Knaben trengs det ifølge rapporten flere besøkende og flere hytter.

Også leirskolen har en viktig plass i satsingen, og denne må rustes opp og eventuelt bygges ut. Og aktørene som allerede er på Knaben, må samarbeide mer.

Målet blir altså å utvikle gruvesamfunnet til et helårig reisemål for både skoler fra Rogaland og Agder og for hyttefolk. I tillegg må det legges bedre til rette for dags- og weekendturister med blant annet serveringsmuligheter, oppgradering av museet og tilrettelegging ved besøksgruva.

Det er også muligheter for å bedre aktivitetstilbudet (løypenett, rideleir, flere arrangementer, ulike kurs, turer med guide osv.).

Prosjektets mål er å øke antall tilreisende til Knaben betraktelig.
Av «trusler» nevnes nedleggelse av tilbud som eksisterer på Knaben i dag, motvilje mot utvikling og manglende felles organisering.

Selv om ikke finansieringen av prosjektet er hundre porsent i boks, kommer prosjektlederstillingen til å bli lyst ut i nærmeste fremtid, sier daglig leder i Innovasjon Kvinesdal, Liv Øyulvstad.