NRK Meny
Normal

Grisete hytteturister kan bli overvåket

Renovasjonsselskapene har store problemer med at folk kaster ulovlig søppel rundt hyttecontainerne. I flere kommuner i Vest-Agder og Rogaland ønsker renovasjonsselskapet å innføre overvåkning.

Ulovlig søppel rundt hyttecontainere

Nordmenn er flinke på kildesortering, men når det er hyttesesong, glemmes fort de gode taktene. Mange renovasjonsselskaper sliter med mye søppel utenfor hyttecontainerne.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Renovasjonsselskapene i mange hyttekommuner sliter med at folk kaster ulovlig søppel rundt hyttecontainerne.

Gamle bilmotorer, girkasser, kjøleskap og madrasser er blant tingene som blir dumpet ulovlig. Dette gir mye ekstra arbeid og er kostbart for selskapene.

Daglig leder i IRS Miljø, Kjell Halvorsen, som håndterer avfallet i Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal, sier de stadig forsøker å få folk til å innse at det ikke er lov til å sette fra seg søppel utenfor containerne.

– Vi sliter med hytterenovasjonen som veldig mange andre gjør. Årsaken er at det er vanskelig å ansvarliggjøre den enkelte brukeren, sier Halvorsen.

Bryter opp containerne

Tidligere havnet mye farlig avfall i containerne, men nå har disse fått nye, mye mindre hull enn tidligere.

Dette skulle hindre at folk kastet ulovlig avfall. Men i stedet havner mye avfall nå utenfor. Noen går også lengre, ifølge Halvorsen.

– Mange har godt verktøy til å bryte opp containerne når de vil bli kvitt noe. Når folk tar seg bryet med å bryte opp containere for å kaste et kjøleskap, som man kan levere gratis i butikker eller på miljøstasjon, er det litt underlig.

Vil overvåke

Nå ønsker Halvorsen å gå hardere til verks for å bli kvitt problemene med hyttesøppelet. Han ønsker å innføre overvåkning på de største stedene.

– Vi må prøve å ansvarliggjøre de som ikke følger lover og regler. Vi ønsker nå å gjøre de større sentrale plassene for mottak av hytteavfall mer innbydende og fine, men samtidig innfører overvåkning, sier Halvorsen.

Kan bli anmeldt

Leder for renovasjonsselskapet Farsund og Lyngdal, Lars Tjelland, sier de allerede rundt påske begynte å merke problemene med søppel utenfor containerne. Han sier de vil bruke de midlene de har, for å få slutt på problemet.

Lars Tjelland

Leder for renovasjonsselskapet Farsund og Lyngdal, Lars Tjelland, åpner for å anmelde folk som setter søppel fra seg utenfor containerne, for brudd på forurensningsloven.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Tidligere har renovasjonsselskapet gjennomsøkt sekker de fant utenfor containerne, for å prøve å finne eierne av søppelet. Det er nemlig mulig å bli bøtlagt dersom du kvitter deg med søppelet på denne måten.

– Vi har mulighet til å kreve dekning av utgiftene vi har til å rydde opp. Det blir fort noen kroner, med innleide folk og utstyr.

– I tillegg er det å sette fra seg søpla brudd på forurensningsloven og kan bøtelegges. Det har ikke vi myndighet til, men hvis vi anmelder det, regner jeg med at det er en grei sak, sier Tjelland.

Mye måkemat

I hyttekommunen Hvaler er det et eget kildesorteringsanlegg på Kirkøy, der folk må lever all søppel selv, bortsett fra matavfall.

Langs veiene står det flere steder containere til avfall fra kjøkkenbenken. For et par år siden ble disse byttet ut med containere med mindre hull, slik at det ikke er mulig å få inn mer enn en pose om ganga.

Dette har ført til mindre ulovlig søppel i containerne, ifølge arbeidsleder på kildesorteringa i Hvaler kommune, Viggo Larsen.

– Men ikke alle kjører inn til sorteringsanlegget. Noen ganger setter de et kjøleskap og andre ting utenfor, men det er ikke så ofte.

– Som oftest er det store sekker med matavfall som står utenfor containerne. Da er det mange måker og andre fugler som drar det utover og griser. Men det fungerer ikke så verst. 100 prosent blir det aldri, sier Larsen.

– Har jobbet for bedre løsninger

I Vestfold har de fleste hyttene på Tjøme og Nøtterøy egne søppeldunker. Dette fører til mindre søppel på avveie, ifølge Kaya Ross Lind, kommunikasjonsansvarlig i renovasjonsselskapet Vesar.

– Vi har jobbet ekstra de siste tre-fire årene for å få bedre løsninger til hyttene. Vi har kildesortering for hyttene, akkurat som for vanlige husholdninger. Vi vil at det skal kildesorteres mest mulig, sier Ross Lind.

Ikke alle steder lar det seg gjøre å få søppelbil bort til hyttene, og noen steder må folk lever i container.

– Vi har opplevd de samme problemene som andre steder. Folk leverer fra seg mye rart. Men i noen hytteområder har vi hyppigere tømming enn andre steder for å holde det rent. Er det søplete, blir det oftere mer søppel. Er det ryddig og rent, skal det mer til at folk setter fra seg, sier Ross Lind.