Grimstadelever med sterk innspurt

Grimstad ungdomsskole slet i starten, men hentet seg inn i siste kategori og oppnådde til slutt 7 poeng i den innledende runden i Klassequizen.

Klassequiz

Fra venstre: Kristian Kransvik, Åsne Andersen, Andreas Gustavsen ved Grimstad ungdomsskole.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Det var Kristian Kransvik, Åsne Andersen og Andreas Gustavsen som representerte skolen på Levermyr.

Vanskelig start

Elevene hentet 2 av 4 mulige poeng i første kategori, som var «Sju». De visste godt at De syv søstre i Nordland er fjell, og at Asbjørnsen og Moe har gitt ut eventyret Den syvende far i huset.

Men de visste ikke at Fredrik Strømstad spilte med nummer 7 på ryggen i Start i høst, eller at det er sju spillere på et håndball-lag.

I andre kategori, som var «Kaldt og varmt», klarte elevene bare å svare riktig på et av fire spørsmål. De visste at Lipton og Twinings er kjent for te, men ikke hvilket land i verden som har flest aktive vulkaner. Grimstad-ungdommene svarte Island, men riktig svar er Indonesia.

Sterk innspurt

Etter disse to første kategoriene, hersket en litt skuffet stemning i den vesle gruppa.

Men grimstadelevene hentet seg godt inn, og klarte 4 av 4 mulige poeng i siste kategori, som var «Eventyr».

Elevene visste blant annet godt at brødrene til Askeladden heter Per og Pål og at flåten som Thor Heyerdahl krysset Stillehavet med i 1947 het Kon-Tiki.

Totalt oppnådde Grimstad ungdomsskole 7 av 12 mulige poeng.