Ungdom i Grimstad spraymaler Henrik Ibsen for å prege bybildet og skape oppmerksomhet rundt dikteren fra samme by.

Grimstad-ungdom sprayer Ibsen

Ungdom i Grimstad spraymaler Henrik Ibsen for å prege bybildet og skape oppmerksomhet rundt dikteren fra samme by.