Grimstad kommune vil spare strøm

Grimstad kommune skal energimerke alle større kommunale bygg. Kommunen håper på sikt å redusere energibruken.

Grenuttak

Det kan være mye penger å spare for en kommune ved å redusere energiforbruket.

Foto: Kim Jansson / NRK

Kommunen hadde et totalforbruk på om lag 25 millioner kWh i fjor.

Med energimerkingen håper kommunen på sikt å kunne redusere energibruken.

Det sier miljørådgiver Karl Christian Langevoll.

– Vi håper jo å bruke mindre energi på å varme opp byggene og at byggene blir mer energieffektive, sier Langevoll.

Energimerker alle store bygg

Hensikten med energimerking er å vise hva slags tilstand bygget er i og om bygget er energieffektivt eller om bygget bruker mye strøm.

Kommunen har bestemt at alle bygg over 1000 kvadratmeter skal energimerkes.

Kommunestyret har nylig vedtatt å sette av 1,4 millioner kroner i løpet av de neste to årene til dette arbeidet.

Ifølge Langevoll er det trolig mye penger å spare på å redusere energiforbruket.

– Noen bygg er jo litt eldre og da er det bra med energimerking for å finne ut hvilke tiltak vi kan gjøre for å bedre energieffektiviteten i byggene, avslutter Langevoll.