Helsetilbudet i Grimstad tatt opp i spørretimen

I dag ble helsetilbudet i Grimstad kommune tatt opp i Stortingets spørretime. Kommunen har fått refs for behandlingen av pleietrengende pasienter og pårørende.

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter utfordret helseminister Bent Høie i spørretimen.

Det var stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) som tok opp saken i spørretimen.

Tidligere denne måneden deltok de Ruiter på et hemmelig møte mellom pårørende av pleietrengende i kommunen og Norsk pasientforening.

– Historiene de fortalte meg om liten brukermedvirkning og forståelse, mangelfullt tilbud og trusler om sanksjoner hvis de sa ifra, er skremmende.

Det sa Freddy de Ruiter fra talerstolen i Stortingets spørretime.

– En viktig problemstilling

Etterpå stilte de Ruiter følgende spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie:

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre et godt og likeverdig tilbud, samt rettssikkerhet og reell brukermedvirkning i alle kommuner for brukerne og deres pårørende?»

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: NRK

Statsråd Bent Høie takket de Ruiter for å ta opp det han kalte en viktig problemstilling.

Han svarte med å si at det er ledelsens ansvar å sikre brukere og pårørende innflytelse.

Høie ønsket imidlertid ikke å gå inn på den konkrete saken i Grimstad.

  • Hør svarene fra helseministeren i videoen over.

Begynte med Fatima

Helsetilbudet i Grimstad ble satt i fokus for over ett år siden, da søsteren til utviklingshemmede Fatima Maljicai stod fram med sin historie. Hun hevdet at søsteren ikke fikk den hjelpen hun trengte ved Landviktun omsorgssenter.

Saka og Fatima

Utviklingshemmede Fatima Maljikai og hennes søster Saka.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I mars 2013 ble det åpnet tilsynssak mot Grimstad kommune i denne saken. Fylkesmannens konklusjon var at kommunen brøt kravet om forsvarlige tjenester i behandlingen av den da 32 år gamle Fatima.

Fatimas søster Saka Maljicai mener fortsatt at tilbudet fra kommunen ikke er bra nok. Ifølge Maljicai, har kommunen begrenset hennes mulighet til å besøke sin funksjonshemmede søster.

de Ruiter på talerstolen med spørsmål til helseministeren