Hopp til innhold

Grimstad

Historisk har Høyre og Kristelig Folkeparti byttet på å styre Grimstad. I perioden 1995 -2003 var Arbeiderpartiets Per Svenningsen i førersetet.

Han ble regnet som en populær ordfører, inntil Ap for fire år siden gjorde et historisk dårlig valg og Svenningsen ble kastet ut av ordførerkontoret.

Ny ordfører ble Svein Harberg (H). Lars Magne Tønnesøl (Sp) overtok som varaordfører etter at H, Sp og FrP fant sammen i et samarbeid.

FrP styrer Grimstad?

Fremskrittspartiet gjorde et brakvalg i Grimstad for fire år siden og fikk størst oppslutning av alle partiene i Grimstad. Aust-Agder FrP satser på at valgsuksessen skal gjenta seg i høst og at partiets første ordfører i fylket kommer nettopp i Grimstad. Terje Stalleland, nåværende gruppeleder for FrP i kommunestyret, er partiets ordførerkandidat.

Høyre-ordfører Svein Harberg gir seg og går over i fylkespolitikken. Høyre erstatter Harberg med Tor Eriksen, som nå har hatt pause fra kommunepolitikken i åtte år. Han har også tidligere vært Høyres ordførerkandiat, uten å bli valgt.

Arbeiderpartiet stiller denne gangen med Brit Eskedal, som også har lang fartstid i kommunepolitikken i Grimstad.

Bitterhet

Grimstad-politikken har i inneværende valgperiode vært preget av harde fronter og en tøff, uforsonlig tone fra Arbeiderpartiet. Ap syntes de nye makthaverne H, FrP og Sp var grådige da de overtok alle topposisjonene i kommunen, og stridighetene har fortsatt.

Arbeiderpartiet i Aust-Agder har foran dette valget blinket ut Grimstad som ”et skrekkens eksempel på hvordan det går når FrP og Høyre får herje fritt”, slik stortingsrepresentant Freddy de Ruiter uttrykker det. De som styrer i Grimstad, anklages for ”stoppeklokke-omsorg” og for å spare penger i stedet for å ruste opp tilbudet til befolkningen. Ordfører Harberg avviser dette kontant, og tar angrepene som en honnør og et bevis på at politikerne gjør mye riktig i Grimstad.

Arbeiderpartiet er også kritisk til at Senterpartiet styrer samme med FrP i Grimstad og synes de rød-grønne bør stå sammen både nasjonalt og lokalt.

Valgsaker

Valgkampen i Grimstad vil ventelig dreie seg mye om hvem som bør få tillit som ny ordfører i byen, og om kommunens største parti, FrP, er modent for ordfører-makt.

Eiendomsskatten blir igjen et tema. Skatten er redusert fra sju til fire promille i inneværende periode, og de styrerende partiene vil fortsette nedtrappingen, uten å angi et eksakt mål. Arbeiderpartiet vil derimot justere eiendomsskatten i den grad dette er nødvendig for å skaffe penger til skole og helse.

Byggingen av et nasjonalt Ibsen- og Hamsun-senter, sammen med et nytt bibliotek, blir ventelig også debatt-tema. Her diskuteres alt fra plassering til utforming og finansiering.

Andre temaer

  • Hvordan bør Grimstad sentum bli i framtida (sentrumsplanen)?
  • Skal Grimstad bygge private eller offentlige barnehager?
  • Hvordan skal skolene rustes opp?
  • Bruken av ”stoppeklokke” og opprustningen av omsorgssektoren.

 

 

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Erlend Hustad

Full kok etter rødt kort – Jerv-treneren slakter dommeren