Gode besøkstall for DNT Sørs turisthytter

Turistforeningens hytter i fjellet blir stadig mer populære. En av DNT Sørs hytter hadde dobbelt så mange besøkende i påsken i år i forhold til i fjor.

Øyuvsbu

Ifølge DNT Sør har turisthyttene i fjellet vært godt besøkt i påsken. Øyuvsbu i Valle er en av turistforeningens selvbetjente turisthytter.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Turistforeningen på Sørlandet har nå fått rapporter fra påskebesøket på foreningens hytter.

– Påsken i år har vært bra på mange hytter. På Sloaros på Hovden har vi for eksempel hatt nesten dobbelt så mye besøk i år sammenlignet med i fjor, sier fagsjef i DNT Sør, Per Thomas Skaanes.

Håper på en god avslutning på sesongen

Skaanes er fornøyd med tallene som viser at hvis man ser alle hyttene under ett, er det en svak økning i antall besøkende i forhold til i fjor.

Ifølge Skaanes ga det gode været i begynnelsen av påsken gode tall. Da været slo om, ble det færre besøkende.

Per Thomas Skaanes

Fagsjef i DNT Sør, Per Thomas Skaanes.

Foto: Svein Johnsen NRK Sorlandet / NRK

Besøkstallene før påsken, var også bedre enn i fjor. Nå håper fagsjefen på en tilsvarende god avslutning på vintersesongen.

– Nå er vi opptatt av å fylle opp så godt vi kan i det som er igjen av vintersesongen. Vi har ennå par uker igjen før det innføres ferdselsrestriksjoner på grunn av villreinkalving. Da blir det vanskeligere å besøke våre hytter, sier Skaanes.

Hyttene skal klargjøres

Når snøen forsvinner, skal DNT Sør gå over samtlige hytter og klargjøre dem for innrykk i barmarksesongen. Den starter i begynnelsen av juni.

Planleggingen er allerede i gang.

– På en del av hyttene skal vi ha hytteverter. Deres oppgave er å ta imot besøkende i den travleste perioden i fellesferien og litt ut i august. Dette har vi allerede en plan på, sier Skaanes.

Han håper også på godt besøk i barmarksesongen.

DNT Sør har i alt 300 senger fordelt på 12 fjellhytter.

Skiløypa til Sloaros

Mange fulgte skiløypene til DNT Sørs turisthytte Sloaros på Hovden. Denne hytta hadde nesten dobbelt så mange besøkende i påsken i år sammenlignet med i fjor.

Foto: NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet