Gode nyheter for havna

Kristiansand Havn er dypere enn først antatt. Det betyr at større skip kan anløpe havna, og dermed vil lasten kunne økes om bord.