Gode erfaringer med NAV-kontor på skoler

Erfaringene med eget NAV-kontor på Vennesla og Tangen videregående skoler i Vest-Agder har vært svært gode. Det mener både NAV og skolene selv.

Tangen videregående skole

Tangen videregående skole i Kristiansand.

Foto: Kai Stokkeland/NRK

De videregående skolene på Sørlandet har hatt en positiv utvikling de siste årene i forhold til elever som dropper ut av videregående skole.

Likevel er det fortsatt mange elever som slutter på skolen og avslutter utdanningsløpet de har valgt.

Thorkild Haus

Rektor på Vennesla videregående skole, Thorkild Haus, er godt fornøyd med NAV-prosjektet på skolen.

Foto: Vennesla vgs.

Derfor fikk Vennesla videregående skole og Tangen videregående skole i Kristiansand i fjor et eget NAV-kontor på skolene som et prøveprosjekt.

Rektorene ved begge skolene og NAV er svært godt fornøyd med ordningen.

Mange elever har tatt kontakt

NAV-veileder ved Vennesla videregående skole, Arne Mellemstrand, sier han har hatt kontakt med mange elever i løpet året.

– Ja, vi merker etter som tiden har gått at det har blitt ganske mange henvendelser, sier han.

Mellemstrand mener ordningen har bidratt til å hindre at elever slutter på skolen før utdanningen er fullført.

– Det er enkeltsaker som kunne ha gått annerledes hvis ikke dette tilbudet eksisterte. Det er flere elever som jeg har hatt kontakt med som har slitt med ting som kanskje ikke skolen er godt nok rustet til å hjelpe de med, og som de før kanskje måtte ha avsluttet skolen for å få hjelp til, sier Mellemstrand.

– Er ditt råd til elevene alltid å fortsette videregående opplæring?

– Når ungdom ikke går i videregående skole så skal de få et alternativt tilbud. Og da skjer det gjerne gjennom en arbeidspraksis i et samarbeid mellom NAV og oppfølgingstjenesten. Men da er det ofte et uttalt mål at de skal tilbake på skolen igjen, sier han.

Har hindret dropouts

Rektor ved Vennesla videregående skole, Thorkild Haus, er overbevist om at tilbudet har hatt effekt.

– Vi har hatt positive erfaringer med dette prosjektet. Det som er viktig er at NAV er med i det tverrfaglige helseteamet ved skolen. Dermed kan vi veldig lett spille på NAV sine ressurser og vi kan følge opp elevene på en helt annen måte og motivere de slik at de kan fortsette på skolen, sier Haus.

– Har dette tilbudet bidratt til å hindre at elever har droppet ut av skolen?

– Ja, jeg tror det. Når vi får statistikk på det så vil vi nok se at det har gitt utslag, sier han.