God stemning på sjøvett-dag

Mandag fikk femte- og sjetteklassinger i Arendal en innføring i hva godt sjøvett er. Dét kan være mye forskjellig, og behøver slett ikke være kjedelig.

Barn lærer om sjøvett

VIDEO: Livredning var noe av det som ble tatt opp i Arendal mandag.

Rundt 100 elever fikk en grundig innføring i hva som inngår i uttrykket "sjøvett".

"Trygg på sjøen"

Livredning med munn til munn og hjertekompresjoner, bruk av redningsringer og vester, gode knuter og brannslokking var noe av det som ble tatt opp.

Det er Redningsselskapet som har gått i bresjen for opplegget, og det er de unge i slutten av barneskolealder som er målgruppen.

– Fra femte til syvende klassetrinn er de i en alder der de begynner å bevege seg litt om bord i egen båt. Den gruppa vil vi gjerne fange opp og lære de noe før det går galt, sier prosjektleder Karl Fredrik Lindman for "Trygg på sjøen".

Kjærkommen utedag

For elevene så dagen ut til å være et kjærkomment avbrekk fra tavlekrittet og kalkulatorenes verden.

– Si fra hvis det er brann hjemme hos deg, så skal jeg komme med en gang, sier en av Arendals-barna etter å ha lært om brannslokking.

Se mer om hva prosjektet tar opp i videoen over!