God Klassequizinnsats

Borgar Skrede-Holen, Trygve Børte Nomeland, og Hannah Vårlid Foss fra Havlimyra Skole i Kristiansand fikk åtte av tolv poeng i Klassequizen.