Dårlig samvittighet for båten? Du er ikke alene

Hver tredje båtskade skjer om vinteren. Akkurat nå er det ekstra viktig å passe på.

Båt under vann

Denne båten burde hatt besøk av båteieren.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Med de store snømengdene vi har i deler av landet nå, er det verdt å ta en ekstra sjekk for å sikre at snø ikke blir liggende i båten, sier produktsjef for båtforsikring i If Skadeforsikring Atle C. Strøm.

For når det gjelder å ta vare på båten, er det noe som bekymrer Strøm.

En ny undersøkelse If Skadeforsikring har gjort, viser blant annet at over halvparten av norske båteiere ikke sjekker båten selv om vinteren.

Strøm mener mange skader kunne vært unngått eller blitt mindre om båteiere hadde passet bedre på.

– Dess tidligere man oppdager skaden, dess bedre er det. Når man ikke oppdager skaden i tide, det er da det blir store kostnader, sier han.

Flest skader om vinteren

Undersøkelsen If har gjort, viser også at mer enn hver tredje rapporterte båtskade skjer om vinteren.

Også i år har forsikringsselskapet fått en rekke henvendelser fra båteiere som forteller om båter som har sunket eller blitt skadet av kraftig vind. Selskapet har også fått melding om skader på båter som i utgangspunktet stod beskyttet på land.

– Det er kun noen dager siden vi ble kontaktet av en fortvilet kunde som hadde oppdaget et hull i presenningen der vann hadde strømmet inn og gjort stor skade, sier Strøm.

Produktsjef Atle C Strøm, If forsikring

Produktsjef for båtforsikring i If Skadeforsikring Atle C. Strøm, synes mange båteiere passer altfor dårlig på båten sin.

Foto: If forsikring

– Kan unngås ved å ta enkle grep

Storebrand Forsikring har også et jevnt trykk av skadesaker på båter om vinteren. Det sier fagansvarlig Mats Sæterkvist.

Han påpeker at mange av disse skadene kunne vært unngått ved å ta enkle grep.

Selskapets anbefaling til båteiere som har satt båten på land, er å tilse at presenningen er tett og festet skikkelig. For båter som ligger på vannet, er det viktig at fortøyningen er utført skikkelig og med fendere. Man bør også sjekke at dreneringskanaler ikke blir tettet av løv, snø eller is.

Jonny Reinertsen i Kristiansand Småbåthavner, har også et tips. Det går ut på å registrere båten i småbåtregisteret.

– Dersom en båt blir liggende under vann over lengre tid, må vi iverksette tiltak for å få den opp. Er båten registrert, kan vi finne eieren. Det blir vanskeligere om båten ikke er registrert, sier han.

Jonny Reinertsen

Jonny Reinertsen i Kristiansand Småbåthavner, anbefaler båteiere å registrere båten i småbåtregisteret.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Skyldes slurv

Nils Odne Urdal mener mange skader først og fremst skyldes slurv fra båteiernes side.

Han driver firmaet Urdal Transport som har drevet med frakt av båter i over 30 år.

Hvert år må de plukke opp båter som har sunket.

– Når det er kaldt og 30 centimeter tykk is, går det galt for mange båter. De sprekker og synker, sir han.

Båt ferdig måket

Snø og is kan gjøre stor skade på båter.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK