NRK Meny
Normal

Glad for mobbetilsyn ved skoler i Søgne

Ann-Kristin Liland er glad for rutinene på de to skolene sønnen hennes gikk på nå skal kontrolleres av fylkesmannen.

Ann-Kristin Liland

Ann-Kristin Liland synes det er bra at det nå gjennomføres tilsyn på skoler i hennes kommune.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Fylkesmannen i Vest-Agder skal i juni gjennomføre tilsyn ved Langenes og Tinntjønn skoler i Søgne.

Det er skolens rutiner for å ta vare på hver enkelt elev og unngå mobbing som skal under lupen.

Mor til Robert Liland, som i februar ble tilkjent erstatning etter mobbing i skoletida, Ann-Kristin Liland, synes det er viktig med tilsyn som fokuserer på mobbing. Sønnen hennes har gått på begge skolene som nå skal ha tilsyn.

– Det synes jeg er veldig bra og det tror jeg er på tide. Dommen i Roberts sak viser jo at det er nødvendig. Forskning viser at 40–60 000 barn mobbes hver uke i Norge.

Fylkesmannens utdanningskontor har de tre siste årene gjennomført nasjonale tilsyn med skoler i alle kommuner i Vest-Agder. Søgne er den siste som står for tur. I tillegg skal det gjennomføres nytt tilsyn ved skoler i Mandal.

Alle skoler har fått pålegg

Ansvarlig for tilsynene, seniorrådgiver Maiken Messel, sier alle skolene de har besøkt siden 2010 har fått pålegg om å endre rutinene sine.

– Det er vel ingen av våre skoler som ikke har fått pålegg. Spesielt når det gjelder å gripe fatt i ting tidlig, så mangler skolene systematikk. Det er ikke systematikk i at ansatte melder fra til skolens ledelse om situasjoner de har observert eller grepet inn i.

– Dermed ser man ikke at en elev kanskje er blitt utsatt for ulike episoder ved flere anledninger. Man tror kanskje ikke det er mobbing, selv om det kan være det, fordi ingen har oversikt, sier Messel.

De nasjonale tilsynene gjennomføres ved to skoler i hver kommune. Skolene velges ut blant annet på bakgrunn av mobbetallene som kommer fram i elevundersøkelsene og etter henvendelser fra foreldre.

Fylkesmannen gjennomgår dokumentene skolen har når det gjelder hvilke tiltak de har for å skape et godt miljø ved skolen, og hvilke rutiner de har for å følge opp elever som opplever mobbing fra andre elever eller ansatte ved skolen.

Tilsynet besøker også skolen og snakker med ansatte, elever og foreldre. Deretter lages en rapport som man gjennomgår sammen med kommunen og skolene. Dersom de ikke har fulgt reglene som loven forventer, kommer fylkesmannen med pålegg om endringer som må gjøres.

– Plikt å melde fra om enkelthendelser

– Hensikten med tilsynet er at skolene skal ta tak i ting som oppstår, og aller viktigst er forebygging, sier Messel.

– Det er viktig at mobbing gripes fatt i tidlig, derfor er det en plikt til å handle på enkelthendelser. Man skal ikke vente til man er sikker på at det foregår mobbing.

Når foreldre henvender seg til skolen på vegne av barna sine blir det ifølge Messel ofte en del møtevirksomhet hvor man prøver å ordne opp. Ofte går tida, uten at ting blir bedre.

– Men foreldrene har rett på at skolen skal fatte et enkeltvedtak med en gang den får henvendelser fra foreldrene. Da hadde foreldrene fått skriftlig hva skolen vil gjøre. Der er det store mangler, det fattes lite enkeltvedtak. Og når det fattes vedtak, er de heller ikke alltid riktige, sier Messel.