Glad for hver meter ny vei

Den nye strekningen på E39 ved i Lindesnes er åpnet. Dermed er det verste stykket av europaveien kraftig forbedret.

Video Ny E39 ved Vigeland i Lindesnes åpnet

Ny E39 ved Vigeland i Lindesnes åpnet

Janne Fardal Kristoffersen

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen sier striden som har vært i Lindesnes kommune rundt ny europavei nå har lagt seg.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Veistubben ble åpnet med brask og bram i dag. Et viktig lite skritt mot en mer trafikksikker E39 sier Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen. Hun ser fram til en vinter med litt færre vogntogproblemer.

–Jeg er glad for hver eneste meter med ny vei som vi får i Lindesnes kommune.

– Vi håper vi nå kan gå vinteren i møte med færre ulykker og færre dager da veien er stengt fordi det er tungtrafikk som ikke evner å komme opp og ned Steinslandsbakken, sier ordføreren.

Fokus på mer vei

Den nye veien mellom Fardal og Osestad er fire kilometer lang med tre kjørefelt, midtrekkverk og krabbefelt. Lindesnes-ordføreren var blant de første som fikk kjøre veien og hun er fornøyd, men akter ikke å la gleden stoppe arbeidet for flere nye veimeter.

– Nå har vi fått vei fram til Fardal, men det er klart at vi trenger en vei som går frem til Tjømskrysset på Vigeland så nå setter vi alt fokus på å få bygd ferdig, sier Fardal Kristoffersen.

Hvor raskt det kan skje avhenger av fremtidige veibudsjetter ifølge distriktssjef i Statens vegvesen Region Sør, Johan Mjaaland.

– Det er på gang reguleringsplanlegging på deler av denne strekningen, men når det er sagt så må den kjempes inn i de fremtidige budsjetter og ikke minst i Nasjonal Transportplan fra 2014 – 2023, sier han.

Snøkaos på E39

Dårlig skodde vogntog har skapt store problemer. Her fra februar i fjor.

Foto: NRK

Lover mindre vinterkaos

Statens vegvesen sier de nå forventer færre ulykker og vinterfaste trailere på E39.

– Det er en kort, men veldig viktig strekning for oss og for trafikantene. Det er en veistrekning som har hatt mange ulykker og store framkommelighetsproblemer særlig på vintertid.

– Det regner vi med er en saga blott nå, sier Mjaaland.