NRK Meny
Normal

Gjør grep for en renere byfjord

Kristiansand kommune skal begynne å feie gatene i sentrum på høsten før snøen kommer. Målet er å få mindre smuss og avfall i snøen som dumpes i Kristiansandsfjorden.

Snøtømming Otra

Snø blir tømt i Otra i Kristiansand. Nå vil kommunen sørge for at snøen blir renere. (Arkiv).

Foto: NRK

– Det koster lite, og gir effekt fordi vi kan begrense hva som kommer ut i elva Otra, sier byingeniør Terje Lilletvedt til NRK.

Gjør grep tidlig

Når vinteren kommer dumper Kristiansand kommune snøen i Otra fra Tangen i Kristiansand.

Det har aldri vært tvil om at Otra, eller byfjorden, blir forurenset av veistøvet og søppelet i snøen, men prøveresultater kommunen har tatt har gitt sprikende svar.

Byingeniør i Kristiansand

Byingeniør i Kristiansand, Terje Lilletvedt.(Arkiv).

Foto: Jon Anders Møllen/ NRK

Kommunen bestilte en rapport om forurensingsproblemet i mars, og konklusjonen var at det bør tas flere prøver av snøen over tre år før man kan si noe om hvor forurenset snøen er.

– Vi trenger ikke å vente i tre år på å gjøre ulike tiltak, mens byfjorden blir forurenset, sier byingeniør Terje Lilletvedt.

Derfor vil kommunen nå feie gatene også på høsten, slik de gjør om våren, for å fjerne støv og skitt.

Vil ha bedre søppelrutiner

Kristiansand kommune tar også andre grep for å hindre forurensning i Otra.

I tillegg til feiing på høsten vil de se på rutinene for søppelplukking for å få mindre søppel i snøen.

Snø Otra

Snø som har blitt dumpet i Otra i Kristiansand. (Arkiv).

Foto: NRK

– Det største problemet med snøtømming i Otra er forsøpling, sier Lilletvedt.

– Dette har vi for lite oversikt over. Vi vet litt, men ikke nok.

Når forurensingsrapporten om snøen er klar i august vil kommunen, sammen med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, avklare om man skal fortsette å tømme snøen i Otra, eller om kommunen må se på andre og mer kostbare løsninger.

– Hvis vi ikke får dumpe snøen i elva, må den håndteres på annet vis, og det vil koste mye penger. Men dette får vi svar på i august, sier Lilletvedt.