Gjedde oppdaget i nytt vann - frykter for lakseelvene

Fylkesmannen frykter at gjedde skal spre seg til Søgne- og Songdalselva etter at fisken er oppdaget i et nytt vann. Kort vei mellom vassdragene på Sørlandet gjør at man er svært bekymret.

Gjedde Stølsvann

Disse to gjeddene ble fanget i Stølsvannet. Fiskeforvalter Birgit Solberg tror de som setter ut gjedde i nye vann ikke forstår konsekvensene dette kan få.

Foto: Tomas Bjorå

De siste tiåra har fisken, som kalles Nordens krokodille, dukket opp i stadig nye vann i Norge. Den er ulovlig å sette ut, men likevel skjer det.

Nå er gjedde fra ulike årsklasser funnet i Stølsvannet i Vennesla og fredag skal det elfiskes i vassdraget nedenfor Stølsvannet, for å finne ut om gjedda allerede har tatt veien mot lakseelvene.

– Det skal ikke mer enn en eller to fisk til før den etablerer seg på nye steder. Det er det som er farlig, sier fiskeforvalter Birgit Solberg.

Birgit Solberg

Senioringeniør Birgit Solberg hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Gjedde er en aggressiv rovfisk som kan ta hardt for seg av fisken som lever i vannet fra før. Hovedfrykten i Stølsvannet er likevel videre spredning.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor store konsekvenser det kan få å sette ut gjedde. Vi er bekymret for at den skal svømme nedover og etablere seg på lakseførende strekning i Søgne- og Songdalselva, der den kan spiser mye av lakseungene som er på vei ut i havet.

– Siden det er så tett mellom vassdragene i Agder kan den også spre seg til for eksempel Otra. Det er noe vi er veldig bekymret for, sier Solberg.

Vil sette opp fiskesperre

Har man flaks og gjedda ikke har spredd seg nedover i vassdraget, vil det bli satt opp en fiskesperre for å hindre at gjedda i Stølsvannet kan vandre. I tillegg vurderes også andre tiltak, ifølge Solberg.

– Når man først har fått gjedde i et nytt vann er den vanskelig å bli kvitt. Det eneste som fjerner den er rotenonbehandling, men det er kostbart og ikke mulig å gjennomføre alle steder. Det er noe vi må vurdere i dette vannet framover.

I tillegg er Norges Jeger- og Fiskerforbund i Vennesla i gang med rusefiske for å ta ut så mye gjedde de kan.

Rusefiske etter gjedde i Stølsvannet

Rusefiske etter gjedde i Stølsvannet i Vennesla kommune.

Foto: Tomas Bjorå

Settes fortsatt ut

Fylkesmannen er avhengig av at folk melder fra dersom de oppdager gjedde eller andre arter på nye steder. Det er laget en oversikt over hvilke vann som har gjedde, men denne oversikten er noen år gammel og kan være utdatert.

Solberg tror at noen fortsatt driver og setter ut gjedde på nye steder.

– Vi tror at spredning stadig pågår. Det er også et annet vann i Songdalen kommune som vi sjekker for gjedde etter et tips vi har fått.

I vår ble det funnet ei gjedde på bredden av Byglandsfjorden, der den unike laksefisken Byglandsfjordbleke holder til. Undersøkelser har foreløpig ikke ført til at det er funnet gjedde svømmende i fjorden.

Ei død gjedde på land ved Byglandsfjorden i vår, skapte bekymring for at rovfisken har etablert seg i Otravassdraget. Nå jobbes det med uvanlige redskaper for å finne ut om gjedda virkelig har etablert seg.

Siste nytt fra NRK Sørlandet