Gitmark støtter SV-krav

Høyre støtter SV's krav om plan for å ta seg av oljeskadd sjøfugl i Farsundsbassenget.

Høyres Peter Gitmark

Høyres Peter Gitmark

Høyre vil støtte en plan for behandling av oljeskadd sjøfugl i Farsundsbassenget.

Det sier stortingsrepresentant Peter Gitmark fra Høyre i Vest-Agder.

SV og flere lokale miljøorganisasjoner i fylket har krevd en slik plan ved oppstart av leteboring.

Onsdag fikk SV og miljøorganisasjonene støtte av miljøverndirektøren hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Leteboringen betyr en viss risiko for oljeutslipp, og det må komme et system for å ta seg av det sårbare fuglelivet - særlig langs Listalandet.

Og en slik plan kan det være flertall for i Stortinget. Det tror Vest-Agder Høyres stortingsrepresentant Peter Gitmark, som absolutt ser behovet for denne type tiltak.

 

Men når det gjelder kravet om å stanse leteboringen er Gitmark langt fra enig med SV.