NRK Meny
Normal

Gir millioner for å kutte klimagassutslipp fra skip

13 prosjekter fikk i dag 82 millioner kroner fra Enova til å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene i Norge.

Landstrøm i Kristiansand

Skipet Dina Star får landstrøm i Kongsgårdbukta i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Landstrøm Superspeed

Color Lines Superspeed 1 mottar landstrøm i Kristiansand.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK
Halvard Aglen

Havnedirektør i Kristiansand, Halvard Aglen.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Dette ble klart i Kristiansand onsdag formiddag klokken 11.

Byen har en av havnene i landet som ligger langt framme i å satse på landstrøm. Men det er Arendal Havnevesen og det vestlandsbaserte KS Coast Center Base som får de største beløpene fra Enova i denne omgang. De får mer enn 15 millioner kroner hver.

Store forurensningskilder

Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er derfor viktig for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy.

Tine Sundtoft åpner landstrømanlegg på Superspeed

Daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet landstrømanlegg i Kristiansand i 2014.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Da Color Line gikk over til landstrøm for Superspeed 1 for to år siden, ble partikkelnedfallet over Kristiansand redusert med 1,5 tonn i løpet av ett år, sier havnedirektør Halvard Aglen.

Samtidig ble miljøet spart for CO2-utslipp tilsvarende ett tusen biler i året.

Mer landstrøm for pengene

Landstrøm

Offshorefartøy koblet til landstrøm i Kongsgårdbukta i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Landstrøm Superspeed

Landstrømopplegg inne i Superspeed.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. 13 av de 24 kvalifiserte søknadene nådde opp.

De offentlige havnene i Kristiansand, Arendal og Sandefjord får store beløp. I tillegg får Aibel Yard Haugesund, Averøy Industripark, Bømlo Skipsservice, KS Coast Center Base, Fjord Base, Karmsund Offshorebase, Vard Group (Søviknes og Langsten), og Westcon Yards (Ølen og Florø) penger til å realisere sine prosjekter.

– Det er prosjektene som gir mest landstrøm for pengene som prioriteres, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Cruiseskipene

Cruiseskip Kristiansand havn

Cruiseskipene ruver i Kristiansand havn, og forurenser mye.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Ingen av prosjektene som har fått penger, omfatter cruiseskipene som er en vesentlig forurensningskilde i mange byer.

– Cruiseskipene mangler en standardisert løsning som vanskeliggjør bruk av landstrøm, sier havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand.

– Dessuten trekker de veldig mye strøm.

Rådgiver Daniel Milford Flathagen i Enova sier at det er åpent for at cruise-kaier kan søke støtte.

23. mai åpner neste runde av landstrømkonkurransen, med søknadsfrist i september.

Satser stort

Kristiansand havn har i dag to landstrøm-aggregater. Havna er ett av 13 steder som nå kan satse ytterligere på landstrøm.

Med fire millioner kroner fra Enova skal det kjøpes inn et mobilt anlegg til å betjene offshorefartøy- og rigger.

En landstrømplan for Kristiansand skal behandles politisk i løpet av året. Målet er å bygge ut landstrømanlegg på alle kaifronter og etablere landstrømanlegg og ladestasjoner til hybridskip.

Disse får støtte til landstrøm:

Søker

Støtte fra Enova

KS Coast Center Base

15 669 600 kr

Arendal Havnevesen KF

15 177 080 kr

Fjord Base AS

11 615 142 kr

Bømlo Skipsservice AS

11 250 000 kr

Averøy Industripark AS

7 765 000 kr

Aibel AS

5 500 000 kr

Kristiansand Havn KF

3 855 000 kr

Vard Group AS (Søviknes)

3 354 000 kr

Karmsund Offshorebase AS

2 500 000 kr

Vard Group AS (Langsten)

2 300 000 kr

Sandefjord Havnevesen

1 300 000 kr

Westcon Yards AS (Florø)

976 005 kr

Westcon Yards AS (Ølen)

867 000 kr

Sum

82 128 827 kr