Gikk til Nav med sykmelding - ble henvist til postkontoret

En arbeidstaker i Kristiansand oppsøkte Nav for å levere sykmelding, men ble bedt om å gå på postkontoret og sende sykmeldingen. – Dette er til det beste for brukerne, sier Nav-leder.

Nav Kristiansand

Nav Kristiansand.

Foto: Sindre Hopland / NRK

Bedriften hvor personen er ansatt, er kritisk til det som skjedde og har tatt saken opp med Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

NRK har fått delvis innsyn i klagebrevet og Nav bestrider ikke innholdet i klagen og arbeidstakerens opplevelse av saken.

Henvist til postkontoret

Arbeidstakeren oppsøkte Nav med sykmeldingen i en lukket konvolutt, men fikk beskjed om at kontoret ikke kunne ta imot sykmeldingen. Sykmeldingen skulle til en annen avdeling i Nav for behandling, og arbeidstakeren fikk en postadresse hvor sykmeldingen skulle sendes.

«Min ansatt lurte naturlig nok på om ikke Nav's representant kunne være behjelpelig med å få levert sykmeldingen til rette vedkommende, men det var ikke mulig. Min ansatt ble henvist til postkontoret og måtte postlegge sykmeldingen som instruert.», heter det i klagebrevet fra den ansattes bedriftsleder.

Bedriftslederen tar så kontakt med Nav for å forsikre seg om at saken ikke beror på misforståelser.

«Jeg fikk en klar tilbakemelding om at vår opplevelse i møte med Nav var slik alle som møtte opp med sykmelding ble behandlet. Velger du personlig oppmøte burde det være en selvfølge at en og samme etat er i stand til å distribuere post seg imellom.», heter det i klagebrevet.

Nav bekrefter reglene

Heidy Døsvik

Leder for Nav Kristiansand Heidy Døsvik.

Foto: Thomas Sommerset

Nav beklager arbeidstakerens opplevelse av situasjonen, men sier det er til det beste for arbeidstakerne at sykmeldinger sendes rett til riktig avdeling.

– Sykmeldingene skal til avdelingen «Arbeid og ytelser». Hvis sykmeldingene kommer til Nav-kontoret hos oss, så vil det bare forsinke hele prosessen, sier leder ved Nav Kristiansand Heidy Døsvik.

Hun har nå instruert de Nav-ansatte ved kontoret å være fleksible dersom noen kommer personlig med en sykmelding, men samtidig informere om reglene som gjelder.

– Kommer noen inn med sykmeldingen, så er ikke det forbudt. Vi skal hjelpe, men vi er ikke dimensjonert for å være et postkontor som videreformidler sykmeldingene, sier Døsvik.

Fulldigital sykmelding skal løse problemet

Per Lund

Avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder Per Lund.

Foto: NRK

Fra 2018 vil alle Nav-kontorene i landet ha en fulldigitalisert innlevering av sykmeldingene, og da vil innleveringsproblemene forsvinne.

Det tror avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder Per Lund.

Fulldigitaliseringen har allerede startet i Aust-Agder og Nordland. Vest-Agder, Oppland, Trøndelags-fylkene, Troms og Finnmark vil være klar med den nye ordningen fra 1. november i år.

– Tradisjonelle sykmeldinger på papir er på vei ut. Nå vil innlevering skje via en app, e-post eller sms, sier Lund.

– Vil det fortsatt være mulig å levere papir-sykmelding?

– Ja, men vi tror de fleste vil se nytten av å levere digitalt på samme måte som vi leverer selvangivelsen digitalt, avslutter Lund.