Hopp til innhold

Giftplante sprer seg på Sørlandet

Ugressplanten Landøyda er svært giftig for hest og storfe og den sprer seg raskt østover fra vestre deler av Vest-Agder.

Eng-brandbæger (Jacobaea vulgaris), Kurveblimst-familien, Asteraceae, Common Ragwort, Stånds, Landøyda

Jacobaea vulgaris er det latinske navnet på Landøyda. Planten er svært giftig for storfe og hest, og er i ferd med å få få fotfeste på Sørlandet.

Foto: Ole Gabrielsen / Scanpix Denmark

På Lista er det store mengder av planten, og miljømyndighetene frykter at den skal spre seg over hele Sørlandet.

Kronisk forgiftning

Fylkesagronom Ole Steffen Gusdal sier problemet er størst på enger, der storfe og hest spiser den. På vanlig beite er det et mindre problem.

– Dyrene som spiser den gule planten får en alvorlig forgiftning, og det ender ofte med dødelig utfall dessverre.

Planten har vært godt kjent i Norge i lang tid, men det nye er at den sprer seg så raskt i våre områder, sier Gusdal.

– Planten finnes nå i Vest-Agder og på Lista er det store mengder av den.

Den beveger seg raskt østover ved hjelp av frø-formering, forteller Gusdal.

Han understreker at planten ikke er farlig for mennesker, men anbefaler ingen å spise den.

Les også: Vil bli kvitt giftig plante

Ønsker dugnad

Fylkesmannen, Statens vegvesen og Norsk Landbruksrådgivning går nå til kamp mot ugresset og har laget en handlingsplan for å bekjempe den. Og det mest effektive er faktisk en annen form for beite.

– Sauer på beite er den mest effektive måten å begrense spredningen av Landøyda på. De spiser planten og blir ikke syke, sier fylkesagronomen.

Han ber også folk om å bidra til å bekjempe planten, f.eks. langs veikanten.

– Da river man bare plantene opp. Samler de i sekker og brenner dem.

Les også: Svært populær hageplante tar livet av rådyr

Hester på beite

Storfe og hest kan dø av å spise den sterkt giftige ugressplanten, Landøyda.

Foto: Per Pedersen Hansen, Brumunddal