Giftplante slår tilbake - i år også

Store summer er brukt for å prøve å bli kvitt boersvineblom i Farsund. Spenningen har vært stor om innsatsen har tatt knekken på den giftige planten.

Boersvineblom

I 2008 ble boersvineblom oppdaget i Farsund. Og hittil har ingen klart å ta knekken på plantene tross iherdig innsats med sprøyting og luking.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Aud Irene Vatland

Aud Irene Vatland fortviler over at de ikke har lykkes i å ytrydde den giftige planten.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK
Boersvineblom

Her spirer boersvineblomen - i år også.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Planten, som er skadelig for både dyr og mennesker, har hittil kostet samfunnet drøyt 500 000 kroner, uten at man har lykkes i å bli kvitt den.

Nå er tida inne for å se om fjorårets intense sprøyting og luking har fjernet planten - eller om den kom opp igjen også i år.

Jeg fant, jeg fant...

Vår reporter ble med landbrukssjef Aud Irene Vatland til Lundevågen i Farsund på jakt etter giftplanten - og de trengte ikke lete lenge.

– Se her. Denne planten kan det være selv om den ikke er mer enn 2,5 cm. Bladene er smale og minner og boersvineblom, men helt sikkert er jeg ikke før den er ca 10 cm lang, sier landbrukssjefen.

Og de skulle ikke gå mange meter før de fant er mer voksent eksemplar av arten.

– Denne er helt klart en boersvinblom. Her ser du en livskraftig plante. Denne er nok 15 cm og når den blir 20 cm setter den knopper og da er den lett å kjenne igjen sier Vatland.

I full blomst er planten vakker og gul, men meget giftig.

Krever ny innsats

Boersvineblom ble oppdaget i Farsund i 2008. Tross 3 års krafttak for å bekjempe giftplanten, tyder årets første funn at planten virkelig har slått rot. Uansett er det ifølge Direktoratet for Naturforvaltning viktig å gjøre alt for å holde den nede.

Planten kan komme til å invadere verdifulle naturområder, som sanddynene langs Listastrendene. Den er også en alvorlig trussel mot viktige beiteområder.

Derfor er det ingen vei utenom - også i år må det settes inn store ressurser i kampen mot planten.

– Vi må garantert ut å sprøyte i år igjen, sier Aud Irene Vatland.

Kostbar blomst

– Har kommunen råd til dette?

– Nei. Dette er en kjempeutfordring

Både i fjor og i forfjor fikk Farsund økonomisk bistand fra direktoratet for å utrydde planten, men i år har ikke kommunen fått noen signaler om støtte.

– Vi må sprøyte selv om det er uavklart. Så får vi stå på det vi kan for å få finansiert dette arbeidet. Det er klart at Farsund kommune alene ikke kan bruke penger på dette, sier Vatland.

100.000 kroner var prislappen på sprøyting og manuell luking i etterkant av sprøytingen i fjor.

– Forhåpentlig blir det litt mindre i år, men vi må likevel ta høyde for at det kan koste opp mot 200.000 kroner, sier landbrukssjefen.

Boersvineblom er svartelistet, dvs at det er viktig å bekjempe arten. Men den aggressive blomsten kan spre seg på rekordtid. Utryddelse av planten kan bli en langvarig og kostbar affære. Hver blomst produserer 29. 000 frø, og frøene kan ligge latent i jorden i 40 år.