GE Healthcare skal redusere utslippet

Bedriften GE Healthcare i Lindesnes vil ikke øke utslippene av prosessvann til sjøen når fabrikken øker produksjonen i fremtiden.

GE Healthcare AS Lindesnes

GE Healthcare AS i Lindesnes.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Røntgenkontrastprodusenten GE Healthcare i Lindesnes øker produksjonen, men vil redusere utslippene. Årlig slippes det ut om lag 6000 tonn med prosessvann som inneholder salt, ulike type alkoholer og kontrastvæske.

Men innen tre år skal utslippene reduseres ytterlige i tråd med nye EU-krav.

– Vi har et samfunnsansvar og har undersøkt det marine miljøet i Ramslandsvågen med jevne mellomrom. Det er sagt at miljøet er upåvirket av oss. Vi øker produksjonen, men reduserer utslippene, sier assisterende fabrikkdirektør Jon Gabriel Noddeland.

Fylkesmannen er spørrende

Miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune frykter at økt produksjon kan føre til økte utslipp i Ramslandsvågen og har tatt saken opp med Miljødirektoratet.

– Planene har endret seg siden tidlig i vår da vi så at volumet som vi har tillatelse til har endret seg i tråd med industridirektivet fra EU i august i år. Planene våre er justerte og vil nå innfri de nye kravene som direktivene pålegger oss, forteller Noddeland.

Han sier det blir en betydelig reduksjon av utslipp fra bedriften innen 2020.

– Vi er i dialog med Miljødirektoratet og vil sende en ny konsesjonssøknad neste vår, og vi håper å få et svar neste år, sier Noddeland.

Reduksjonstiltak

I dag har fabrikken i Lindesnes en del utstyr for å redusere utslippene mest mulig og de jobber for å forbedre interne renseprosesser slik at mest mulig av løsningsmidlene og kontrastmidlene kan brukes.

– Vi har en destillasjons- og membranfiltreringsprosess vi bruker for å oppnå dette, avslutter Noddeland.