Gården til Kaspar er truet

I et av forslagene til den nye E39 går veien rett over jordet på gården til Kaspar (81).

Bonden Kaspar Stordrange jobber på gården med dyra og i siloen. Han leverer melk til melkebilen. Han viser hvor nye E39 kanskje skal ligge.