Gamleveien står for fall

Tirsdag formiddag ble et stor gang- og sykkelbro ved Trekanten i Vågsbygd «klippet» ned, og trafikken lagt om.

I forbindelse med utbyggingen av Vågsbygdveien ble det i dag morges gjort store omlegginger av trafikken.

Bilister fra Vågsbygd i Kristiansand, som allerede er vant til å lange køer og store trafikkproblemer, må regne med ekstra kø inn til byen.

Fra i dag er trafikkmønsteret på den hardt belastede veien lagt om mens byggingen av ny vei pågår. I formiddag har de enorme maskinene gått løs på gamleveien. ( se billegalleri)

Anbefaler kollektivtransport

Den midlertidige veien ved Fiskå vil føre til langsom kjøring - i alle fall i dag, tror byggeleder Alf Helge Vindsland.

- Det vil gå litt tregt den første tiden før folk blir vant med den nye veien og det nye kjøremønsteret får satt seg, sier Vindsland.

Over 20 000 biler kjører på fylkesvei 456, Vågsbygdveien hvert døgn. Vindsland ber folk kjøre buss for å komme fortere fram nå.

– Alle som kan bruke kollektivtransport bør gjøre det for det vil hjelpe for alle parter.

Bygging av 2,3 kilometer firefelts-vei skal stå ferdig i 2014. Omleggingen som ble gjort i dag vil vare halvannet til to år.