Gabrielsen etter styremøtet

Cultiva-styreleder Ansgar Gabrielsen er glad for at det har vært en debatt rundt kunstsilo-prosjektet. Han mener det er positivt at folk engasjerer seg, og at man må forvente diskusjoner rundt store bevilgninger. Les mer.