Sørlandet sykehus ga ikke beskjed om feilbehandling

Bare et fåtall av pasientene som ble skadet etter tarmoperasjoner i Arendal, har fått beskjed av sykehuset at de er påført skade.

Operasjonsavdeling Sørlandet sykehus Arendal
Foto: NRK

Til sammen ble det avdekket alvorlige komplikasjoner hos 42 pasienter.
Klinikksjef Geir Bøhler ved Sørlandet sykehus bekrefter at pasienter ikke er informert.

Eli Gotteberg, pasient- og brukerombud Aust-Agder
Foto: Eirik Damsgaard / NRK

I mai i år ble det kjent at pasienter kan ha dødd eller fått meget alvorlige komplikasjoner etter mage- og tarmoperasjoner ved sykehuset i Arendal.

Ingen informasjon

Pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg i Aust-Agder sier ingen pasienter hun har vært i kontakt med etter tarmkirurgisaken, forteller at sykehuset har tatt kontakt med dem:

– Det er en hel rekke pasienter som har tatt kontakt med oss, og ingen har fått noe informasjon fra sykehuset, sier Gotteberg.

Gotteberg sier det er svært kritikkverdig at pasienter som er påført skade ikke ble informert om dette da de var til behandling.

LES OGSÅ: – Overbringer min sterkeste beklagelse

– Man skal være trygg på at hvis man er utsatt for noe, så skal man bli informert om det. Dette skulle vært gjort når saken ble kjent, for da lurte mange på om de var en del av feilbehandlingene, sier Gotteberg.

Pasient og brukerombudet understreker at dette er en rett pasientene har og at de også skal få informasjon om hvilke rettigheter de har, som for eksempel pasientskadeerstatning.

LES OGSÅ: Tarmopererte søker erstatning

Informerer først nå

Klinikksjef Geir Bøhler beklager at pasienter ikke er informert, og at dette skjer først etter dialog med pasient og brukerombudet.

Geir Bøhler
Foto: Leif Dalen / NRK

– Vi har ikke sendt ut denne informasjonen, men etter dialog med pasient og brukerombudet setter vi i gang med dette nå. Vi burde gått ut med denne informasjonen, sier Bøhler.

Klinikksjefen mener de har gitt god nok informasjon under pasientenes opphold, men vil nå gi det de kaller særskilt tilpasset informasjon.

Pasient og brukerombud Eli Gotteberg forventer nå at alle får den informasjonen de har krav på.

LES OGSÅ: Fortsetter tarmoperasjonene i Arendal

LES OGSÅ: – Mitt råd er å stanse denne typen kirurgi i Arendal