Fylla kan ha skylda for mer vold

Mer fyll og en lavere terskel for å utøve vold er noen av årsakene til den dramatiske økningen i antall voldssaker mot politiet. Det tror tillitsvalgt for politiet.

Politi

Voldsutviklingen mot politiet på Sørlandet skiller seg fra resten av landet. Ingen andre steder har økningen vært så høy. (Ill.bilde)

Foto: NRK

Geir Iversen

Geir Iversen er skremt over voldstallene i Agder politidistrikt.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Politiet opplever stadig med vold på jobb, og tillitsvalgt for politiet i Kristiansand, Geir Iversen, tror fylla kan ha skylda for denne utviklingen.

– Jeg har spekulert en del på det og årsaken til voldsøkningen er nok sammensatt. Jeg tenker terskelen er lavere. Vi har mer fyll, folk har nok mer penger og er mer beruset. De drikker mer og det er også andre rusmidler inne i bildet, sier Iversen.

Dramatisk økning

Volden mot politiet øker voldsomt i Agder-fylkene. Første halvår i år ble det registrert 32 voldssaker mot politiet mot 14 saker på samme tid i fjor.

Dette er en økning på hele 128 prosent.

Geir Iversen er skremt over tallene.

– Det er en dramatisk økning og det er ikke trivelige tall å lese. Analysen av tallene viser en klar stigning og vi ligger på en veldig negativ side i forhold til resten av landet, sier han.

Mer politi på plass

Politiet har allerede økt bemanningen i helgene og flere tjenestemenn er på plass i sentrum når kranene skrus igjen og folk skal hjem fra en kveld på byen. Iversen håper det skal bidra til å snu den negative voldsutviklingen.

– I forhold til vold generelt og det vil også gjelde vold mot politiet så har vi økt bemanning ganske betydelig i helgene rundt stengetid på utestedene når folk kommer ut og når de går hjem. Håpet er at ved vår tilstedeværelse og når vi er flere – så skal vi få forhindret den utviklingen vi ser.

Politiet opplever stadig med vold på jobb. En hette skal nå beskytte politiet mot spytt og blod.

VIDEO: Politiet tar i bruk plasthette for å beskytte seg mot spytt og blod.

Håndjern kan komme raskere på

De aller fleste voldsepisodene skjer rundt pågripelser, og Iversen mener politiet kanskje bør legge om rutinene i disse situasjonene.

– Kanskje vi må gå inn i disse situasjonene på en litt annen måte. Kanskje det vil bli oftere og raskere bruk av håndjern – så vi får stoppet dette. Det er kanskje uheldig – men nødvendig. Det er ofte i de tilfellene hvor vi kommer i en fysisk konfrontasjon eller er på vei at disse tingene oppstår, sier han.

– Fengslene er fulle, soningskøene er lange og kriminelle slippes fri. Kan mangelen på konsekvenser forklare hvorfor terskelen for bruk av vold er blitt lavere?

– Jeg håper og tror at i de tilfellene hvor vold skjer så tenker ikke folk konsekvenser. De er beruset eller rusa og konsekvenstenkningen er ikke til stede når disse handlingene skjer, sier Iversen.