NRK Meny
fylkesgrense
Foto: Ill: Kari Løberg Skår / NRK

Fylkessammenslåing

Fylkesordføreren i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, sier at fylkessammenslåingen har vært en mer krevende prosess i aust enn i vest. – Samtidig tror jeg alle som har vært skeptiske har vært innstilt på å jobbe for å få til det beste for et nytt Agder.
– Jeg håper at man tar på alvor utfordringen en god del i aust føler på. Bekymringen for om vi vil bli sett i samme grad som tidligere, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland. Stortinget har bestemt at Agder-fylkene skal slås sammen.
Votering Agder
– Når det som vart introdusert som ein frivilleg prosess blir til tvang, så har føresetnadene som kommunereformen vart bygd på endra seg fundamentalt, sa stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i sitt innlegg under debatten om kommunereform på Stortinget.