Fylkesmannen: Forurensningen er alvorlig og ute av kontroll

For flere år siden ble det kjent at det var sulfidforurensning langs Kaldvell-vassdraget i Lillesand da E18-utbyggingen foregikk. Nok en gang sliter Lillesand med sulfidavrenning.

Sulfid

Sulfidholdig masse har i lengre tid bydd på problemer for Lillesand.

Foto: Nina Eilertsen / NRK

Nå er det snakk om utfordringer rundt et industriområde på Kjerlingland.

Fylkesmannens miljøvernavdeling karakteriserer forurensningen som alvorlig og ute av kontroll.

– Det er alvorlig når et vassdrag blir forurenset og det kan føre til fiskedød og ødeleggelser, sier seniorrådgiver Veronica Skjævestad ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Har forverret seg

Situasjonen ved sulfidsteindeponiet ved Mannfalldalen i Lillesand har forverret seg når det gjelder utslipp.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder mener man ikke har kontroll på utslippene i området. Avrenning til flere mindre vassdrag i området kan gi naturskader på sikt.

– Det går videre ned i vassdragene og det kan være veldig skadelig og dødelig for fisk når det kommer opp i så høye konstruksjoner, fortsetter Skjævestad.

– Dette tar vi på største alvor. Det er viktig for kommunen å ikke forurense. Når Fylkesmannen påpeker dette, så tar vi det på største alvor, sier Hadle Hallingstad som er enhetsleder for plan- og bygningssaker i Lillesand kommune.

Stor utfordring

Sulfidavrenningene fra industriområdet på Kjerlingland kommer hovedsakelig fra interne masser som er flyttet på i forbindelse med utbygging.

– Litt av utfordringen med sulfid er kunnskap om hvordan det oppfører seg over tid, sier Hallingstad.

– Dette har vært en utfordring for Lillesand veldig lenge. I den forbindelse har Fylkesmannen og nabokommuner samarbeidet om et litt større prosjekt for å få et reglement om sulfid som vi mener kan være bærekraftig i tiden fremover.

Må svare

Innen 31. mars må kommunen svare Fylkesmannen på hva de vi gjøre med utfordringene i fremtiden.

– Vi forventer at vi får en tilbakemelding på hvordan kommunen følger opp utbyggingene på Kjerlingland og om de krever noen tiltak. Vi forventer at det blir forbedringer i området, sier Skjævestad.