Fylkesmannen kan ta betalt

Fylkesmennene gis nå anledning til å innkreve gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller etter forurensingsloven.

Tidligere har det bare vært Statens forurensingstilsyn som har tatt betalt for dette, men tilsynet har nå endret gebyrsystemet slik at alle virksomheter nå må betale uavhengig av hvem som kontrollerer dem eller gir tillatelser.

Grunnen skal være at flere oppgaver i løpet av de siste årene har blitt overført fra SFT til Fylkesmennene.

I løpet av første kvartal vil Fylkesmennene og SFT utvikle et felles system for innkreving av gebyr.