Fylkesmannen frykter for fuglelivet

Fylkesmannen i Vest-Agder kommer med flere innvendinger mot den planlagte vindmølleparken på Siragrunnen utenfor Flekkefjord.

Fylkesmannen i Vest-Agder varsler innsigelse mot vindmøllene på Siragrunnen. Årsaken er at vindkraftanlegget kan gjøre store skader på de mange fuglene i området.

Viltforvalter Tor Punsvik er blant annet bekymret for hvordan Havgul-prosjektet vil påvirke fuglelivet.

– Dette er kanskje den viktigste korridoren for trekkfugl ut og inn av landet som passerer nettopp over Siragrunnen.

– Vi er veldig bekymret for hva planene her vil kunne bety for mange av de fuglebestandene som trekker gjennom dette området. Mange av artene er ansett som sårbare, både nasjonalt og internasjonalt, sier Punsvik.

Fylkesmannen mener prosjektet også kan ødelegge menneskers opplevelse av området, som er et av de minst berørte langs Skagerrak-kysten.

Mener innsigelser er regelen

Utbyggerne av den planlagte vindmølleparken er ikke overrasket over Fylkesmannens innsigelser mot prosjektet.

– Det er vel kanskje mer regelen enn unntaket at Fylkesmannen kommer med innsigelser mot vindkraftanlegg generelt, sier Harald Dirdal, daglig leder i Siragrunnen AS.

Dirdal mener det er vanlig at miljøvernavdelingene hos landets fylkesmenn ofte har kommentarer på negative konsekvenser for fugl og det marine liv.

– Vi registrerer også at ikke de positive effektene ved anlegget blir framhevet noe særlig. Ting som nærings- og industriutvikling, og miljøproblemene, som hele verden nå kjemper mot, sier Dirdal.

NVE avgjør om møllene kommer

Bystyret i Flekkefjord sa forrige uke ja til utbygging av vindmølleparken.

Det store flertallet av lokalpolitikerne var positive. Hovedargumentene gikk på miljøhensyn og mulighetene for lokal vekst.

Et lite fåtall uttrykte sin bekymring for sjøfuglene, fiske- og gyteområdene og hva som vil skje med nærmiljøet.

Det er NVE som avgjør om det blir utbygging.