Fylkesmannen avlyser meldte tilsyn

Fylkesmannen i Agder avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern frem til 1. juni 2020. Hendelsesbaserte tilsynssaker vil vurderes opp mot ressurssituasjonen, alvorlighet og hastegrad.