Fylkeskonservatoren ønsker vern

En snart hundre år gammel trafo-stasjon skaper strid i Kristiansand. Fylkeskonservatoren ønsker vern. Eierne av tomta den står på, mener stasjonen hindrer utvikling av familiebedriften.

En snart hundre år gammel trafo-stasjon skaper strid i Kristiansand. Fylkeskonservatoren ønsker vern. Eieren av tomta den står på, mener stasjonen hindrer utvikling av familiebedriften.