NRK Meny
Normal

Store utskiftninger

Arbeiderparti-hegemoniet i Aust-Agder kan stå for fall ved årets valg. Politisk har Aust-Agder opptrådt som et østlandsfylke med et sterkt Ap som så å si alltid har hatt førstemandatet.

Aust-Agder
Foto: Grafikk: Kari Løberg Skaar / NRK

I år kan dette endre seg fordi Fremskrittspartiet er på frammarsj. FrPs beste kommune i fylket ved valget i 2005 var Froland med 30,2 prosents oppslutning.

Mye av det må tilskrives frolendingen Torbjørn Andersen som nå gir seg etter 12 år på Stortinget.

Valget i Aust-Agder kommer i første rekke til å stå mellom FrP og Ap. De to store meningsmålingene fra før sommeren viser omlag 30 prosents oppslutning til begge partier.

De ligger an til å få to mandater og ved meningsmålingene var det Frp som hadde to inne. Det har partiet aldri hatt før. Sikkert er det at begge partiene får ett mandat.

Arbeiderpartiet har i dag to mandater, mens FrP og KrF har ett hver. Aps Inger Løite takker for seg etter en stortingsperiode, mens Frps Torbjørn Andersen og KrFs Åse Gunhild Woie Duesund ikke tar gjenvalg etter tre perioder på Stortinget.

Mandatene

Aps Freddy de Ruiter har i dag førstemandatet fra fylket, men nå kan det like godt gå til Ingebjørg Godskesen fra FrP. I så fall blir det første gang i nyere tid at representant nr. 1 på Stortinget ikke kommer fra Arbeiderpartiet.

Tredjemandatet er det i dag Arbeiderpartiet som har. Inger Løite tar ikke en ny periode, og inn kommer Line Vennesland fra Evje, en ung og frisk politiker. Hun har lang erfaring fra AUF og kommunestyret i Evje og Hornnes.

Vennesland må fort komme i kampposisjon overfor Frps Åshild K. Haugland om tredjemandatet. Aust-Agder er nemlig så jevnt at to av de tre første mandatene kan gå til både Ap og Frp.

Her kan også Høyres Svein Harberg fra Grimstad og KrFs Kjell Ingolf Ropstad fra Evje blande seg inn. KrF manglet 477 stemmer i 2005 på å ta tredjemandatet, mens Høyre manglet 492 stemmer. Analysen blir at FrP og Ap deler de to første mandatene og er med å slåss om det siste distriktsmandatet sammen med KrF og Høyre.

Utjamningsmandat

Med den nye valgordningen som ble innført ved Stortingsvalget i 2005 ble antallet distriktsmandater i Aust-Agder redusert fra fire til tre. Det betyr at sistemandatet fra fylket er like sikkert som en lottokupong.

Mens det er fylkesvalgstyret som foredeler distriktsmandatene, fordeles utjamningsmandatene av riksvalgstyret etter nokså innviklede fordelingsnøkler. I klartekst betyr det at alle partier som får over fire prosents oppslutning på riksplan kan få utjamningsmandatet. I dag er det KrF som har dette mandatet i Aust-Agder.