Funn av granater og raketter i friluftsområde

Denne uken starter Skifte Eiendom på sitt siste oppryddingsprosjekt i turområdet Jegersberg i Kristiansand. I februar i år ble det gjort funn av gamle granater og raketter i området.

Opprydding Jegersberg

I februar ble det gjort funn av gamle granater og raketter i Jegersberg i Kristiansand.

Foto: Pål Skovli Henriksen

Det ble funnet røykgranater, fire antatt skarpe bombekastergranater og skarpe panservernraketter. Samtlige funn ble gravd opp og destruert.

Det ble også gjort funn av en rekke øvingsgranater og tomme bøssinger.

Planlagt opprydding

Pål Skovli Henriksen

Prosjektleder i Skifte Eiendom, Pål Skovli Henriksen.

Foto: NRK

Funnene ble gjort i forbindelse med et planlagt oppryddingsarbeid. Området har blitt brukt som øvingsfelt for Forsvaret siden sent på 1800-tallet. Siden midten av 50-tallet ble det benyttet som leirduebane.

– Jorda i området er sterkt forurenset av bly fra haglammunisjon, sier prosjektleder i Skifte Eiendom Pål Skovli Henriksen.

Nå skal området selges til friluftsformål. Før det må den forurensede jorda skiftes ut med ny jord.

– Planen er å grave vekk 20 centimeter av det øverste jordlaget. Forurensingen vil i utgangspunktet ikke ligge dypere enn 20 centimeter ned i bakken.

En miljøkonsulent vil være til stede under arbeidet for å passe på at all forurenset jord blir fjernet.

Stenges for ferdsel

For å være på den sikre siden, vil området bli sperret for ferdsel til gravingen er ferdig.

– Vi må ta hensyn til at dette området tidligere har vært et militært nedslagsfelt for skarpere ammunisjon. Vi har kommet fram til at vi må ha en sikkerhetssone med en radius på 550 meter fra ytterkanten på området, sier Henriksen.

Det vil påvirke ferdselen i turområdet.

– I denne sonen, er det dessverre veldig mange turveier og stier som vil bli stengt. I tillegg setter vi opp vaktposter tre steder. Publikum vil merke dette.

Kart over Gimlemoen

Leirduebanen som skal ryddes ligger midt et populært turområde.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune

Begrenser flytrafikken

I et brev til Avinor, anbefaler Skifte Eiendom at småfly og helikopter dirigeres rundt området.

– Hvis noe ammunisjon skulle gå av, kan det gå både vertikalt og oppover. Derfor har vi anbefalt at småflytrafikk som ikke er kritisk, rutes utenom dette området.

Det gjelder også luftambulansen, som vanligvis flyr over dette området under innflyvning til sykehuset. I kritiske tilfeller vil det være mulig å fly over området.

– Vi kommer til å ha kontakt med flytårnet på Kjevik. Er det slik at luftambulansen av kritiske årsaker må fly over området, vil det være mulig.

Tar i bruk fjernstyrte maskiner

Under gravingen vil det bli benyttet en førerløs maskin som fjernstyres på trygg avstand. Henriksen tror likevel at det er lite sannsynlig at ammunisjonen i området er farlig siden den har ligget så lenge i jorda.

Etter planen skal gravingen være ferdig i sommer.