Fullriggeren Sørlandet skal hjelpe flyktninger

Med en 90 år gammel seilskute som adresse skal 70 ungdommer delta i en unik fadderordning som skal sveise unge flyktninger og norske ungdommer sammen.

Fullriggeren Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet mener skuta er et perfekt sted for å danne varige bånd mellom mennesker.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK Sørlandet

– Det kan være vanskelig å komme inn i et sosialt nettverk her, så la oss hjelpe dem på vei. La oss finne en makker som de kan være sammen med under seilasen og som kan ta dem med inn i sin omgangskrets, sier daglig leder i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Per Filip Sommerstedt.

I Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark er det nesten 11 500 ungdommer mellom 15 og 30 år som skal integreres i det norske samfunnet. 35 av dem kan få plass på fullriggeren i sommer, dersom stiftelsen får inn pengene som trengs.

Seks uker i samme båt

Skuta legger fra kai i Kristiansand 28. juni forå delta i The Tall Ships’ Races i Østersjøen.

– De skal heise og fire seil, klatre i mastene, stå til rors, gjøre reint, hjelpe i byssa og utfører alle oppdrag som må utføres om bord, sier Sommerstedt.

Per Filip Sommerstedt

Han har kjent hvordan det er å være alene i et fremmed land flere ganger, nå vil Per Filip Sommerstedt hjelpe å integrere unge flyktninger gjennom Fullriggeren Sørlandet.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Han legger vekt på at også de norske vil lære mer om flyktningenes potensial, fordi på skipet må mannskapet samarbeide for at alt skal flyte.

– Hvor kommer ideen fra?

– Jeg er et integreringsprosjekt selv. Jeg har levd i 19 land, så jeg vet litt om hvordan det er å være en fremmed. Vi trenger å være en del av en flokk. Dersom man er litt blyg kan man bli oversett og fryktelig ensom. Det må vi unngå.

Les også:

Created by InfoDispatcher

Jakter på nordmenn som vil

Oppholdet på fullriggeren krever mye av alle som mønstrer på.

– Ja, de som blir med må ville det. Alle parter må være klar over ansvaret de tar og får for hverandre. De skal faktisk skrive kontrakt på det, sier Sommerstedt.

Skuta skal innom havnene Halmstad, Kotka, Turku, Klapeida og Szczecin og avslutter i Arendal 12 august. I tillegg skal ungdommene møtes både i forkant og i etterkant av seilasen.

– Vi vil overlate til kommunene og flyktningmottakene å bestemme hvem som skal bli med.

Les også:

Søker etter midler

Universitetet i Agder ønsker å samarbeide om prosjektet ved å forske på effekten av å integrere på denne måten.

– Dette er spennende! I tillegg er det viktig at ungdommer som skal integreres får møte norske ungdommer på sin egen alder. Dette fadderopplegget kan være en fin måte å bli kjent på, sier Marte Franck i Vest-Agder Røde Kors.

– Vi har skaffet nesten én million kroner til prosjektet gjennom sponsorer, private og stiftelser. I tillegg har vi fått en halv million av NAV. Dermed har vi fått inn halvparten av pengene som trengs. Vi har også søkt Bufetat og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om støtte, sier Sommerstedt.