Full stopp på E18

Det er såpeglatt på veiene i Grimstad-området. Trafikken står på E18 og det er også kaos på fylkesveiene, fordi folk prøver alternative veier på grunn av snøfallet. Biler står på kryss og tvers flere steder.

Kaos grimstad