Taksert til 36 millioner – vil betale 100.000

Fylkesrådmannen mener Froland kommune prøver å hindre salg på det åpne markedet med en reguleringsplan. Kommunen kritiserer fylkeskommunen for å bare være ute etter penger.

Blakstad videregående skole

Undervisningen ved Blakstad videregående skole ble flyttet til nye Sam Eyde vgs. i 2012. Nå krangler kommunen og fylkeskommunen om salg av skolebyggene.

Foto: Leif H. Dalen / NRK

Tidligere Blakstad videregående skole er taksert til 36 millioner kroner, men Froland kommune vil bare betale 100.000. Fylkeskommunen vil ikke strekke seg lavere enn fem millioner kroner.

Nå vil fylkesrådmann Arild Eielsen heller gå for et salg på det åpne markedet, men mener kommunen bruker reguleringsplanen til å hindre det.

– Kommunen fastholder at eiendommen skal være regulert til offentlige formål og hindrer et åpent salg. Det reagerer jeg sterkt på, sier Eielsen.

Arild Eielsen

Fylkesrådmann Arild Eielsen.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

I et brev til Froland kommune skriver Eielsen at kommunen handler i strid med vanlige etiske prinsipper i forvaltningen.

– Jeg tror ikke jeg har brukt så sterke ord i et brev før, men jeg reagerer sterkt på den rolleblandingen kommunen gjør som mulig kjøper og som reguleringsinstans, sier Eielsen.

Kommunen føler seg lurt

Rådmann Willy Hægeland i Froland reagerer på sin side på hvordan fylkesrådmannen opptrer i saken.

– Vi synes henvendelsen fra fylkesrådmannen har en beklagelig form. Fra kommunes side mener vi at vi har opptrådt på en ordentlig måte, sier Hægeland.

Kommuneplanen ble gjennomgått for to år siden og da kom det ifølge Hægeland ingen reaksjoner på at arealene fortsatt skulle være til offentlige formål.

– Vi føler oss litt lurt i denne saken. At fylkeskommunen nå vil omregulere for å tjene penger er vi sterkt imot, sier Hægeland.

Han viser til at kommunen tenker langsiktig og har behov for offentlige arealer i framtiden, blant annet flere sykehjemsplasser, selv om ikke behovet er der nå. Kommuneplanen strekker seg fram til 2026.

– Som rådmann må jeg forsvare kommuneplanen. Det bør ikke være slik at fylkeskommunen enkelt kan endre det for å tjene mest mulig penger, sier Hægeland.

I dårlig forfatning

Når det kommer til pris mener Hægeland at det ikke tas høyde for at hvilken stand byggene er i.

– En del av byggene er i veldig dårlig forfatning og må rives. Vi har hatt et innleid konsulentfirma til å vurdere kostnadene og de er mye høyere enn det fylkeskommunen har kommet frem til. At byggene nå plutselig er verd 36 millioner synes vi er veldig underlig, sier Hægeland.

Fylkesrådmann Eielsen fastholder at fylkeskommunen vil gjennomføre et salg.

– Kommunen sier de kan ha behov for byggene et godt stykke fram i tid. Jeg reagerer på at de bruker det som grunnlag for at eiendommen må ligge som offentlige formål, sier Eielsen.