NRK Meny
Normal

Fryktar mykje nedbør og jordras: – Vi er i full beredskap

NVE følgjer situasjonen tett etter at det er varsla store nedbørsmengde og stor rasfare i heile Sør-Norge denne helga. Aust-Agder er eitt av fylka som kan bli sterkt råka.

Flom

Det er meldt store nedbørsmengde i heile Sør-Norge denne helga.

Foto: NRK

– Vi vil kunne gje råd til kommunar dersom det er spesielle stader det vil komme mykje nedbør. Vi vil kunne gje råd i forhold til evakuering eller råd til tiltak, seier regiondirektør i NVE Anne Cathrine Sverdrup til NRK.

NVE melder at det er venta ein flaum på storleik mellom fem og ein 50-årsflaum. Det betyr at faren for jordras kan bli stor enkelte stader.

– Det er viktig å gjere tiltak for å styre vatnet riktig. Folk må vere obs på grøfter, riser og reingjere desse. Det er det viktigaste førebyggjande tiltaket, seier Sverdrup.

I Hedmark er det allereie flaum og ein campingplass står mellom anna under vatn i Trysil.

Regiondirektøren fryktar store nedbørsmengde vil føre til flaum også på Sørlandet.

– Det kan bli utfordringar i mindre vassdrag som flyt mykje meir over enn dei vanlegvis gjer. Vatnet vil kunne gå på uvanlege stader. Det er kanskje den største utfordringa vi har, seier ho.